RSS

Nyheter - forsiden

 • FREDAG 24.04.2015

  Mange forbedringsområder i barne- og ungdomspsykiatrien

  Dette er konklusjonen i den nylig utgitte samlerapporten etter det landsomfattende tilsynet med psykiskhelsevern for barn og unge (BUP). Tilsynet er utført ved alle landets 87 BUPer.

  [Les mer]

 • FREDAG 24.04.2015

  Stor interesse for innovasjon og velferdsteknologi

  Mange kommuner i Hedmark har planer om å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. 

  [Les mer]

 • TORSDAG 23.04.2015

  Høring ved forskriftsendring om generelle miljøtiltak for jordbruket

  Forslag til revidert Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark er nå sendt på høring.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 21.04.2015

  Søknad om kompostering på Torpet i Tolga og Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal

  FIAS AS har søkt om videreføring av tillatelse til kompostering av avløpsslam og oljeforurensede masser.

  [Les mer]

 • Sau på beite Foto: Karoline Finstad Vold
  FREDAG 17.04.2015

  Beiteressursene kartlegges

  Hedmark har store beiteressurser. For god utnyttelse av disse er det viktig å vite hvor de beste beitene er, hvor det er plass til flere beitedyr og potensialet for bruk av innmarksbeiter.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media