RSS

Nyheter - forsiden

 • På tur i Stange vestbygd
  ONSDAG 01.07.2015

  To kandidater til kulturlandskapsprisen

  Jon J. Meli og Ola Krog fra Os kommune og Nettverket Stange vestbygd er nominert til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 30.06.2015

  Fagdag innmarksbeiter

  Det arrangeres fagdag om hvordan etablere gode innmarksbeiter for storfe og sau i Vingelen onsdag 8. juli.

  [Les mer]

 • TORSDAG 25.06.2015

  Søknad om mottak, mellomlagring og behandling av forurensede masser - Hamar

  Det søkes om etablering av mottak, mellomlagring og behandling av forurensede masser på HRR Miljø AS sin eiendom i Hamar kommune.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 23.06.2015

  Nye nasjonale planforventninger

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

  [Les mer]

 • Sprøyting
  MANDAG 22.06.2015

  Forlenget gyldighet for autorisasjonsbevis, plantervernmidler

  Gyldigheten for autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler som går ut i 2015 er forlenget til 1. januar 2016.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media