RSS

Nyheter - forsiden

 • Buttekvern naturreservat
  ONSDAG 26.08.2015

  Heving av vannstanden skal redde sumpskogen

  I disse dager fullføres Fylkesmannens prosjekt med å heve vannstanden i Buttekvern naturreservat.

  [Les mer]

 • ONSDAG 26.08.2015

  Tilskuddsmidler fordelt fra Sosial- og helseavdelingen i 2015

  Over 45 millioner i tilskuddsmidler innenfor sosial- og helsefeltet er fordelt.

  [Les mer]

 • Utrasing (dvs. tendens til leirskredgrop, men grovere materiale) langs elva på lokaliteten Hausta ved Gjota.
  FREDAG 21.08.2015

  Nytt kart over viktige naturtyper i Alvdal

  Det nye naturtypekartet for Alvdal viser 21 lokaliteter av nasjonal verdi og 104 av regional verdi i kommunen.

  [Les mer]

 • Bjørn i Osdalen
  TORSDAG 20.08.2015

  Lisensfelling av bjørn i Hedmark 2015

  Miljødirektoratet har den 19.8.2015 åpnet opp for lisensfelling av bjørn i Hedmark høsten 2015. To bjørner kan felles mellom 21. august og 15. oktober.

  [Les mer]

 • Nybygd skogsbilveg
  ONSDAG 19.08.2015

  Skogsbilvegpådriver ansatt i Glåmdalen

  Det blir viktigere og viktigere å ha veger med en standard som tåler tømmertransport med fulle lass det meste av året.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media