RSS

Nyheter - forsiden

 • TORSDAG 23.10.2014

  Søknadsfrist for avlingssvikt er 31. oktober

  [Les mer]

 • Bjørn på myr
  TORSDAG 16.10.2014

  Frist for å søke rovvilterstatning 1. november

  Siden forrige erstatningsoppgjør er erstatningsforskriften revidert. Ny forskrift kan lastes ned her.

  [Les mer]

 • Informasjon om bruk av husdyrgjødsel er eksempel på et tiltak som kan få tilskudd. Foto: Karoline Finstad Vold
  TORSDAG 16.10.2014

  Midler til klima-og miljøtiltak

  Ulike virksomheter tilknyttet landbruket kan søke om midler til prosjekter og informasjonstiltak som bidrar til et mer klima- og miljøvennlig landbruk. Søknadsfrist 1. november 2014.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 14.10.2014

  Høring- utkast til rundskriv til Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

  Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede.

  [Les mer]

 • Barnehagebarn
  TIRSDAG 14.10.2014

  Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid

  Høgskolen i Hedmark starter på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark et videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng i pedagogisk utviklingsarbeid (PUB-studie).

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media