RSS

Nyheter - forsiden

 • Bjørn på myr
  TORSDAG 16.10.2014

  Frist for å søke rovvilterstatning 1. november

  Siden forrige erstatningsoppgjør er erstatningsforskriften revidert. Ny forskrift kan lastes ned her.

  [Les mer]

 • Informasjon om bruk av husdyrgjødsel er eksempel på et tiltak som kan få tilskudd. Foto: Karoline Finstad Vold
  TORSDAG 16.10.2014

  Midler til klima-og miljøtiltak

  Ulike virksomheter tilknyttet landbruket kan søke om midler til prosjekter og informasjonstiltak som bidrar til et mer klima- og miljøvennlig landbruk. Søknadsfrist 1. november 2014.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 14.10.2014

  Høring- utkast til rundskriv til Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

  Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede.

  [Les mer]

 • Barnehagebarn
  TIRSDAG 14.10.2014

  Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid

  Høgskolen i Hedmark starter på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark et videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng i pedagogisk utviklingsarbeid (PUB-studie).

  [Les mer]

 • Skogfondets rentemidler kan blant annet gå til opplæring gjennom skogfaglige arrangementer.
  FREDAG 10.10.2014

  Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

  Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2014.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media