RSS

Nyheter - forsiden

 • FREDAG 11.04.2014

  Utviklingsveiledere i ungdomstrinnet

  Are Solstad og Kristin Engelstad er de to nye utviklingsveilederne i ungdomskolene i Hedmark.

  [Les mer]

 • Sandbanke på Kildeøyene i Åmot. Foto: Biofokus.
  TORSDAG 10.04.2014

  Nytt kart over viktige naturtyper i Åmot

  Det nye naturtypekartet for Åmot viser 36 lokaliteter av nasjonal verdi og 92 av regional verdi i kommunen.

  [Les mer]

 • Beitedyr er viktig for å holde kulturlandskapet åpent. Foto: Karoline Finstad Vold
  TORSDAG 10.04.2014

  Midler til nærings- og miljøtiltak i landbruket

  Fylkesmannen har fordelt midler til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) til kommunene i Hedmark.

  [Les mer]

 • ONSDAG 09.04.2014

  Tilskudd - kompetanse i tjenestene til utviklingshemmede

  Helsedirektoratet kunngjør tilskuddsmidler til kompetansetiltak i tjenester til utviklingshemmede.

  [Les mer]

 • Harasjøen i Stange.
Foto: Ola Gillund
  ONSDAG 09.04.2014

  For dårlig miljøtilstand i flere innsjøer og elver i Hedmark i 2013

  To av seks innsjøer og fem av sju elver/bekker som ble undersøkt i 2013 har ikke tilfredsstillende økologisk status. Forurensningsbegrensende tiltak må iverksettes.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media