RSS

Nyheter - forsiden

 • FREDAG 06.03.2015

  Muligheter i å tenke grønt!

  Biotownkonferansen på Hamar skal synliggjøre mulighetene i å tenke grønt og å ta i bruk naturens ressurser i hav og på land.

  [Les mer]

 • Geit Einunna
  FREDAG 06.03.2015

  Landbruk på Norges tak

  «Framtid i fjellandbruket» skal bidra til å skape ei robust, framtidsretta og omfangsrik landbruksnæring i Folldal.

  [Les mer]

 • Veiledning
  TORSDAG 05.03.2015

  Skjema for oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven

  Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet et verktøy som vi håper vil bidra til raskere behandling og oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven

  [Les mer]

 • Paragraf tegn
  TORSDAG 05.03.2015

  Sosialtjenesteloven – noen avklaringer

  Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte den 26.2.15 ut et brev vedrørende avklaringer knyttet til sosialtjenesteloven

  [Les mer]

 • Tilsynsmelding 2014
  TORSDAG 05.03.2015

  Helsetilsynets melding for 2014 omtaler tilsyn i rus-/ og psykisk helsefeltet i Hedmark

  Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og langvarig rusmiddelmisbruk i 9 kommuner i Hedmark

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media