RSS

Nyhende

 • FREDAG 24.04.2015

  Kulturlandskapsprisen 2015 for Møre og Romsdal

  Fylkesmannen vil også i år dele ut kulturlandskapsprisen. Prisen, som er på 10.000 kr og eit kunstverk,  skal gå til ein eller fleire gardbrukarar som utmerkjer seg med miljøvennleg drift. Lag, organisasjonar, kommunar og einskildpersonar vert oppmoda om å kome med forslag til kandidatar innan 1. august.

  [Les meir]

 • FREDAG 24.04.2015

  Robust oppvekst for barn og unge i Møre og Romsdal - presentasjoner

  Robust oppvekst for barn og unge i Møre og Romsdal - tverrfaglig samarbeid kring barnehage, skole og helse

  Konferansen ble gjennomført på Scandic Seilet hotell i Molde  15. – 16. april 2015

   

   

  [Les meir]

 • TORSDAG 23.04.2015

  Tilskott til klima- og miljøtiltak

  Møre og Romsdal har fått 250 000 kroner til klima- og miljøtiltak i landbruket. Fylkesmannen ønskjer å prioritere organisasjonar som vil arbeide med for eksempel handtering av husdyrgjødsel, reduksjon av klimagassutslepp og hydrotekniske tiltak.

  [Les meir]

 • ONSDAG 15.04.2015

  Korleis kan vi utnytte kjekjøtet?

  Siste veka i april vert det invitert til seminar og workshop om produksjon, foredling, marknadsføring og sal av kjekjøtt i Norddal, 28.-29.04.

  [Les meir]

 • Kilenotfiske i Solnørvika 14.06.1989
  ONSDAG 15.04.2015

  Sjølaksefiske i Møre og Romsdal 2015

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal registrere dei som skal fiske i sjøen etter laks og sjøaure med fastståande reiskap. Alle som har fått tilsendt fangstdagbok dei to siste åra, vil motta eit informasjonsbrev med registreringsskjema vedlagt. Frist for registrering har vi sett til 01. juni 2015.

  [Les meir]