RSS

Nyhende

 • FREDAG 27.03.2015

  Tilskott til bygdemobilisering og utviklingstiltak

  Fylkesmannen kan gje tilskott til prosjektarbeid som skal hjelpe fram landbruksnæringa og ny landbruksbasert verdiskaping. Dei som kan søkje, er organisasjonar, kommunar og institusjonar. Ein del av desse midla kan brukast til å støtte bygdemobiliseringsarbeid, som er lokalt utviklingsarbeid for å arbeide med næringsutvikling, tilflytting og trivsel.

  [Les meir]

 • TYSDAG 24.03.2015

  Fylkesnytt frå MR på Regjeringen.no

  To gonger i året leverer fylka nyheitsstoff til spalta Fylkesnytt på Regjeringen.no, Landbruks- og matdepartementet. I artiklane frå Møre og Romsdal finn du denne gongen nyttige og interessante artiklar.

  [Les meir]

 • FREDAG 20.03.2015

  Samarbeid for sterkare husdyrhald i Geiranger?

  Kan vi få tilbake noko av husdyrhaldet i Geiranger? Ei arbeidsgruppe vil presentere resultat og forslag til løysingar på eit ope møte måndag 23. mars. Gruppa har spesielt sett på moglege løysingar når det gjeld økonomi, organisering og bygging av driftsbygningar.

  [Les meir]

 • FREDAG 20.03.2015

  Seminar om kjekjøtt i Norddal 28.-29. april i Norddal

  Siste veka i april vert det invitert til seminar og workshop om produksjon, foredling, marknadsføring og sal av kjekjøtt i Norddal. Seminaret er eit samarbeid mellom kommunane Stranda og Norddal, The Happy End og fylkesmannen.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 16.03.2015

  Tilsynsmelding 2014 er klar

  Nyhet fra Statens helsetilsyn. Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2014...

  [Les meir]