RSS

Nyhende

 • TORSDAG 16.10.2014

  Forventningsbrev til kommunene

  Fylkesmannens forventningsbrev om kommunereforma er no sendt ut til kommunane. Brevet finn du her.

  [Les mer]

 • ONSDAG 15.10.2014

  Kompetanseløftet 2015-tilskot hausten 2014

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har etter søknad delt ut kr.1.662.750 til kommunane i haust. Kompetanseløftet har som mål å skaffe tilstrekkeleg personell og nødvendig fagkompetanse til dei kommunale omsorgstenestene.

  Det er 22 av 36 kommunar som har søkt om ekstra midlar for 2014.

  [Les mer]

 • ONSDAG 15.10.2014

  Avfallsforums Haustkonferanse 2014

  Avfallsforum Møre og Romsdal inviterer til Haustkonferanse i Kristiansund 5. -6. november.

  [Les mer]

 • FREDAG 10.10.2014

  Avslår klage på vedtak om felling av skadegjerande jerv

  Fylkesmannen opprettheld vedtak om avslag på skadefelling av jerv i Sunndal. Saka går no til Miljødirektoratet som fattar endeleg vedtak i saka.

  [Les mer]

 • TORSDAG 09.10.2014

  Søkjer helsepersonell til frivillig innsats mot ebola

  Helsepersonell i Noreg blir no inviterte til frivillig innsats mot ebolaepidemien i Vest-Afrika. Alle typar helsepersonell kan melde seg.

  [Les mer]