RSS

Nyhende

 • FREDAG 22.05.2015

  Med meistring som ballast

  Korleis kan landbruket, og kontakt med dyr og natur gje meistring og helsegevinst? Velkommen til stor konferanse i Stavanger 2.-3. november 2015.

  [Les meir]

 • Surnadal
  FREDAG 15.05.2015

  Jordvern - kan det vere så viktig?

  Landbruksmuseet for Møre og Romsdal arrangerer jordvernkonferanse ved Gjermundnes vidaregåande skule laurdag 13. juni. Konferansen er eit samarbeid mellom museet, fylkesmannen og Møre og Romsdal bondelag. Forfattar Edvard Hoem er blant innleiarane.

  [Les meir]

 • ONSDAG 13.05.2015

  OMSORG 2020

  Omsorg 2020 presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av Meld.St.29(2012-2013) Morgendagens omsorg.

   

  [Les meir]

 • ONSDAG 13.05.2015

  Barn som pårørende

  Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?  

  [Les meir]

 • ONSDAG 29.04.2015

  Fagdagar – samtale med barn

  Fylkesmannen og RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – Region Midt) har arrangert to tverrfaglege fagdagar om å samtale med barn om vald og seksuelle overgrep.

  [Les meir]