RSS

Nyhende

 • Prisutdeling, årets leverandør av økologiske prodkt 2014, Coop v/miljøsje Knut Lutnæs
  TORSDAG 28.08.2014

  Tildelt økopris for langsiktig satsing

  Coop fekk tildelt prisen som årets leverandør av økologiske produkt 2014.  Dei fekk prisen for å ha satsa på økologiske varer over tid, og at dei gjer økologiske varer tilgjengelege over heile landet. Dette sa landbruksdirektør Anne Berit Løset m.a. ved utdelinga

  [Les mer]

 • ONSDAG 27.08.2014

  Coop årets leverandør av økologiske produkt

  Coop får tildelt prisen som årets leverandør av økologiske produkt.  -Dei får prisen for å ha satsa på økologiske varer over tid og at dei gjer økologiske varer tilgjengelege over heile landet, seier Anne Berit Løset, landbruksdirektør i Møre og Romsdal.

  [Les mer]

 • Ålesund havn sett fra Aksla.
  TYSDAG 26.08.2014

  Varsel om pålegg om miljøundersøkingar og tiltaksvurderingar i Ålesund kommune

  Borgundfjord-området i Ålesund kommune er eit av dei prioriterte områda i ei fylkesvis handlingsplan for opprydding i forureina sjøbotn. Hamnebassenget i Ålesund er sterkt forureina, og det er behov for å gjennomføre miljøtiltak både på land og i sedimenta («Prosjekt Borgundfjorden»). I den samanheng vart det i juli 2014 send ut varsel til ei rekke grunneigarar og tiltakshavarar i Ålesund kommune om at det kan komme pålegg om å få gjennomført miljøundersøkingar og tiltaksvurderingar på eigedomane deira.

  [Les mer]

 • TORSDAG 21.08.2014

  Oppstart for kommunereforma

  Fylkesmannen og KS inviterer til ei felles oppstartssamling 17. september  for alle kommunane i Møre og Romsdal i samband med gjennomføringa av kommunereforma.

  [Les mer]

 • TYSDAG 19.08.2014

  TV-aksjonen 2014 – «Vann forandrer alt»

  Årets TV-aksjon søndag 19. oktober går til Kirkens Nødhjelp og deira arbeid med  reint vatn. Fylkesmannen oppmodar skolane om å ta i bruk undervisningsmateriellet som er utvikla i samband med aksjonen.

  [Les mer]