RSS

Nyhende

 • TYSDAG 27.01.2015

  Søknad om førebyggande tiltak mot rovviltskadar på husdyr og konfliktdempande tiltak 2015

  Fristen for å søkje om middel er i følgje regelverket satt til 15. januar. For å sikre høvet til å utarbeide gode søknader, blir søknadsfristen for Møre og Romsdal forlenga med ein månad, til 15.februar 2015.

  [Les meir]

 • TYSDAG 27.01.2015

  Endring av telefonnummer for embetet

  Måndag 2.2. går Fylkesmannen i Møre og Romsdal over til ny telefonteneste og blir kopla direkte til Statens servicesenter i Engerdal.

  [Les meir]

 • Assisterende fylkeslege Cato Innerdal
  TYSDAG 27.01.2015

  Luker ut uskikkede sjåfører

  En informasjonskampanje i Møre og Romsdal skal gjøre alle klar over at de kan miste retten til førerkort dersom de bruker ulovlige rusmidler eller misbruker legemidler.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 26.01.2015

  MR-mat 2015 - nyttig konferanse og kurstilbud

  Det årlege arrangementet, MR-mat står for døra, 2 dagar spekka med praktiske kurs og inspirasjon for lokalmatbedrifter i fylket. Det er eit variert og innhaldsrikt program, og du kan melde deg på fram til 1. februar.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 26.01.2015

  Prosjektskjønn 2015

  Fylkesmannen inviterar kommunane til å søkje om støtte til innovasjonsprosjekt. Frist 20. mars.

  [Les meir]