RSS

Nyhende

 • Stor skogbrannfare.
  FREDAG 25.07.2014

  Ekstrem skogbrannfare

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om at alle utviser stor aktsomhet i sin ferdsel i skog og mark. Flere branner den siste tiden har vært forårsaket av folks atferd.

  [Les mer]

 • frå Øvre Sunndal
  FREDAG 25.07.2014

  Utfordrande for landbruket i fylket

  Jordbruksareala i Møre og Romsdal er fragmenterte. Arealet har totalt gått ned, men samtidig er det mange gardbrukarar som satsar friskt. Auka andel leigejord gir utfordringar.

  [Les mer]

 • TORSDAG 24.07.2014

  Informasjon om terrortrusselen

  Oppdatert informasjon om terrortrusselen finnder du på kriseinfosiden til Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap.

  [Les mer]

 • TYSDAG 22.07.2014

  Konferanse om matkultur og reiseliv 28. august

  Den Norske Matfestivalen, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer også  i år konferansen "Matkultur og reiseliv". Her møter engasjerte kokkar, bønder og lokalmat-gründerar til ein frisk debatt om landbruk, lokalmat, reiseliv og rekruttering.

  [Les mer]

 • FREDAG 18.07.2014

  Nye fiskeregler i Toåa i Surnadal

  Miljødirektoratet vedtok 17.07.2014 nye reglar for fiske etter anadrome laksefisk i Toåa i Surnadal kommune.

  [Les mer]