RSS

Nyhende

 • TORSDAG 26.02.2015

  Tenketanken 25.02.2015

  25.02.2015 arrangerte Fylkesmannen møte i Tenketanken. Denne gangen var statistikk og faktagrunnlag for kommunene i Møre og Romsdal, erfaringer fra den danske kommunereformen og drøftinger rundt fremtidsbilder/senarier i planleggingsarbeidet i kommunene.

  Les mer her.

   

 • Drenering med systematisk omgrøfting av jordbruksjord i Skodje
  ONSDAG 25.02.2015

  Nyhet

  Møre og Romsdal fekk tildelt 4,5 mill kr til tilskot til drenering  for 2015. I tillegg er restmidlar frå i fjor overført til 2015, slik at samla disponible midlar er kr 5.434.621. Ramma er fordelt til kommunane, og det er tid for å planlegge dreneringstiltak

  [Les meir]

 • ONSDAG 25.02.2015

  SMIL-midla fordelt - endra reglar

  Fylkesmannen har fordelt innvilgingsramme for SMIL-midlane (Spesielle miljøtilskot i jordbruket) til kommunane. Frå 2015 er forskrifta endra på viktige punkt. Den viktigaste endringa  er at søkjarane  må ha  har rett til produksjonstilskot for å kunne få tilskot.

  [Les meir]

 • Skogsveg i Skodje
  TYSDAG 24.02.2015

  Rammer for økonomiske virkemidlar i skogen i 2015

  Her er rammene og retningslinjene for økonomiske verkemiddel i skogbruket i Møre og Romsdal for 2015.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 23.02.2015

  Svartelista planteartar

  Rauma, Molde, Sykkylven og Ålesund starta eit prosjekt med kartlegging og fjerning av skadelege, framande planteartar i 2013. I 2014 vart også Midsund med på prosjektet.

  [Les meir]