RSS

Nyhende

 • FREDAG 31.07.2015

  Kommunereforma - Undervegsrapport pr. 1 juli 2015

  Fylkesmannen har bede kommunane og regionråda om ein tilstandsrapport innan 1. juli 2015, på bakgrunn av tildeling av skjønnsmidlar til kommunane og regionråda som skulle nyttast i arbeidet med kommunereforma.

  [Les meir]

 • TORSDAG 23.07.2015

  Nytt rundskriv om tvang og makt

  Helsedirektoratet har publisert eit revidert rundskriv til kapittel 9 i Helse- og omsorgstenestelova.

  [Les meir]

 • TORSDAG 23.07.2015

  Ny brukarhandbok om BPA

  Det har kome ei ny brukarhandbok om brukarstyrt personleg assistanse frå Helsedirektoratet.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 20.07.2015

  Avsluttande karakterar i grunnskulen i Møre og Romsdal 2015

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansvar for sensur ved sentralt gitt eksamen i grunnskulen. Vi har også klagehandsaming på standpunktkarakterar. Førebels karakterstatistikk for eksamen og resultat av klage på standpunktkarakterar 2015 er no klar.

  [Les meir]

 • TORSDAG 16.07.2015

  Kristiansund kommune i Robek

  Fylkesmannen sender i dag brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med melding om at Kristiansund kommune skal i Robek.

  [Les meir]