RSS

Nyhende

 • FREDAG 03.07.2015

  Nyhende

  Fylkesmannen har laga det første nyhendeskrivet for kommunereforma

  [Les meir]

 • TORSDAG 02.07.2015

  Ungdom + kommunereform = ?

  Er kommunereforma interessant for ungdom og kva kan dei om den? Fylkesmannen og regionråda fekk svar då dei møtte ungdomsråda.

  [Les meir]

 • TORSDAG 02.07.2015

  Utviklinga i kommuneøkonomien

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga den årlege rapporten om hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien i fylket. Rapporten inneheld eit utval av indikatorar som viser den økonomiske situasjonen og utviklinga for kommunane, både enkeltvis og samla.

  [Les meir]

 • TYSDAG 30.06.2015

  Bioforsk på Tingvoll forskar vidare på alveld

  Bioforsk på Tingvoll har dette året fått løyving til to prosjekt for å finne årsaken til alveld og å arbeide vidare med forebyggande tiltak mot sjukdommen. Det blir arbeidd mellom anna med å få meir sikre tapstal for alveld og å identifisere giftstoffet som ein meiner forårsakar alveld.

  [Les meir]

 • FREDAG 26.06.2015

  Forenkling av byggereglane - likevel ikkje fritt fram

  Frå 1. juli i år vert byggereglane enklare ved at fleire mindre byggetiltak blir unnateke frå søknadsplikt etter plan- og bygningslova. Dette kjem både sjølvbyggaren og dei profesjonelle føretaka til gode. For dei minste byggetiltaka blir det no mindre kommunal saksbehandling, og det er lagt meir ansvar over på den som skal bygge. Til no har mange av dei små byggetiltaka vore omfatta av dei sama saksbehandlingsreglane som dei store tiltaka.  

  [Les meir]