RSS

Nyhende

 • TORSDAG 18.12.2014

  Skogvern i Sunndal og Nesset

  Regjeringa har nyleg vedteke vern av to skogsområde i fylket. Det eine ligg i Eikesdal i Nesset kommune og det andre er Hisdalen i Sunndal kommune.

  [Les meir]

 • TORSDAG 18.12.2014

  Tilskudd til forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

  Utlysning av tilskuddsmidler for 2015

  Søknadsfrist er 10 februar 2015

  [Les meir]

 • ONSDAG 17.12.2014

  Nasjonalt risikobilde 2014

  DSB har no pubilsert nasjonalt risikobilde for 2014. Tre nye scenario er tekne inn, og eitt av dei er brann i tunnel.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 15.12.2014

  Beredskap mot ebola

  Helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en nasjonal beredskapsplan mot ebola. Planen skal støtte sykehus og kommuner i beredskapsarbeidet.

   

  [Les meir]

 • Professor Jørgen Amdam (til venstre) og direktør Halvor Holmli skapte tort engasjement på dialogmøte om kommunereformen.
  MÅNDAG 15.12.2014

  Stort engasjement på dialogmøte om kommunereforma

  Over 220 representantar frå kommunane i fylket møttes i Ålesund til dialogmøte om kommunereforma.

  [Les meir]