RSS

Nyhende

 • TORSDAG 10.04.2014

  Assisterande direktør - miljøvernavdelinga

  Vi har ledig fast stilling som assisterande direktør i miljøvernavdelinga.

  [Les mer]

 • TORSDAG 10.04.2014

  Rådgivar/overingeniør – plansaksbehandling

  Vi har 2 ledige faste stillingar i Miljøvernavdelinga.

  [Les mer]

 • ONSDAG 09.04.2014

  Meld frå om tap av bikuber

  Det kan gjevast erstatning for av produksjonskuber på grunn av vinterklima. Ta kontakt med kommunen så snart som mogleg, og seinast innan 15. mai.

  [Les mer]

 • frå Øvre Sunndal
  ONSDAG 09.04.2014

  Søk om bygdeutviklingsmidlar

  Vil du jobbe for ny giv i bygda di, eller vil du utvikle landbrukstilknytte næringar? Fylkesmannen disponerer midlar til både bygdemobiliseringstiltak og utviklingstiltak i landbruket og landbrukstilknytta næringar.

  [Les mer]

 • FREDAG 04.04.2014

  Tilbydarnettverk Inn på tunet skipa

  29. mars 2014 vart det skipa eit nettverk for tilbydarar av Inn på tunet-tenester i fylket vårt. På skipingsmøtet på Blåtind i Stordal var det i alt 25 deltakarar. les meir om saka i vedlagde pressemelding.

  [Les mer]