RSS

Nyhende

 • TYSDAG 19.08.2014

  TV-aksjonen 2014 – «Vann forandrer alt»

  Årets TV-aksjon søndag 19. oktober går til Kirkens Nødhjelp og deira arbeid med  reint vatn. Fylkesmannen oppmodar skolane om å ta i bruk undervisningsmateriellet som er utvikla i samband med aksjonen.

  [Les mer]

 • TYSDAG 19.08.2014

  Nytt til skoleåret 2014/15

  Utdanningsdirektoratet har publisert eit oversyn over kva som er nytt for skoleåret 2014/15

  [Les mer]

 • FREDAG 15.08.2014

  Få hjelp til å søkje miljøtilskot

  Fristen for å søkje regionalt miljøtilskot i landbruket er 20. august. Treng du hjelp med søknaden via internett, tilbyr kommunen som vanleg rettleiing i opningstida si, og du kan dessutan ringje Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen tysdag 19. og onsdag 20. august fram til klokka 18.00.

  [Les mer]

 • FREDAG 15.08.2014

  Søk produksjonstilskot innan 20. august

  Onsdag 20. august er siste frist for å levere søknad om produksjonstilskot innan fristen. Det er same frist som for søknad om regionale miljøtilskot i vårt fylke.

  [Les mer]

 • FREDAG 15.08.2014

  Ebolautbrudd i Vest-Afrika

  Det er lite trolig at vi vil få ebolasmittede til Norge. Skulle det skje, har Norge en god beredskap for å håndtere en slik situasjon. Det er heller ikke grunnlag for å fraråde folk å ta imot mennesker fra områder med utbrudd. De vil heller ikke bli testet eller isolert på noen måte. Det er ikke rapportert om tilfeller hos turister som har oppholdt seg i områder med ebola-utbrudd. WHO anbefaler fortsatt ingen restriksjoner for reisende til eller fra de berørte landene.

  [Les mer]