RSS

Nyhende

 • TORSDAG 23.10.2014

  Erstatning for husdyr tapt til freda rovvilt

  Når gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning.  Fristen for å søke rovvilterstatning er 1. november.

  [Les mer]

 • ONSDAG 22.10.2014

  Fylkesberedskapsrådet følger Mannen

  Fylkesberedskapsrådet har i dag hatt møte i samband med rasfaren ved Mannen.

  [Les mer]

 • ONSDAG 22.10.2014

  Oppstartsmøte Averøy kommune

  Averøy kommunestyre har gjennomført sitt første arbeidsmøte vedrørende kommunereformen.

  [Les mer]

 • TYSDAG 21.10.2014

  Samarbeidsavtale om barn og unge er klar

  Samarbeidsavtalen mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune er nå underskrevet.

  [Les mer]

 • TORSDAG 16.10.2014

  Forventningsbrev til kommunene

  Fylkesmannens forventningsbrev om kommunereforma er no sendt ut til kommunane. Brevet finn du her.

  [Les mer]