Hopp til innhold
Hopp til menyen

Høyringar

Søknad om løyve til utfylling i Molde kommune

Norconsult AS søkjer på vegne av Statens vegvesen om løyve til tiltak etter forureiningslova ved gamle Lønset ferjekai i Molde kommune.

[Les mer]

Søknad om løyve

Larsnes Mek Verksted AS i Sande kommune har søkt om løyve etter forureiningslova til gjennomføring av tiltak på verftsområdet.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensingsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt i Hjørungavåg i Hareid

Graving og Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt på Risneset industriområde i Hjørungavåg i Hareid kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 1000 tonn på gnr. 70 bnr. 188.

[Les mer]

Søknad om uttransport av asfalt på natt, Husøya

Veidekke Industri AS på Husøya i Kristiansund kommune søker om midlertidig endring av kjøretidsbestemmelsene i tillatelse etter forurensningsloven. De søker om å få kjøre ut asfalt om natt i inntil 15 døgn i sommersesongen 2015.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven i Bud

Vikomar AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til rundfrysing og filetering av sild og makrell ved sitt anlegg i Fræna kommune.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt i Bingsa i Ålesund

NCC Roads AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i bedriftens asfaltverk i Bingsa i Ålesund kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 25 000 tonn returasfalt på gnr. 33 bnr. 2.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong i Stokkevelta i Molde

Molde Pukkverk AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt og betong i Stokkevelta i Molde kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 3000 tonn returasfalt og 3000 tonn returbetong på gnr. 33 bnr. 152.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong i Sunndal

Alf Engen AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt og betong på Hårstad i Litldalen i Sunndal kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 15 000 tonn returasfalt og 15 000 tonn returbetong i massetaket på gnr. 55 bnr. 1.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til sortering og omlasting næringsavfall

Romundset Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å sortere og omlaste næringsavfall ved Kjelklia i Aure kommune. Det er søkt om et årlig mottak av 500 tonn næringsavfall.

[Les mer]

Forvaltingsplanar på høyring for to naturreservat i Molde

Fylkesmannen har laga høyringsutkast til forvaltingsplanar for Osen og Oltervågen naturreservat.

[Les mer]