Hopp til innhold
Hopp til menyen

Høyringar

Søknad om endring av tillatelse for Stena Recycling AS i Kristiansund

Stena Recycling AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med flytting av aktivitet fra Dale til bedriftens anlegg på Vestbase. Virksomheten søker nå om følgende årlige mengder for lokaliteten på Vestbase: 30 000 tonn returmetaller fra on- og offshorevirksomhet i tillegg til 1000 tonn bilbatterier og EE-avfall. Det er også søkt om utvidet driftstid.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong på Mæle i Sunndal

Bredesen Graving og Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt og betong på Mæle i Sunndal kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 20 000 tonn returasfalt og 20 000 tonn returbetong i steinbruddet på gnr. 46 bnr. 2.

[Les mer]

Søknad om utslippstillatelse - Stemmedal Vannbehandlingsanlegg - Herøy kommune

Stemmedal Vasslag SA søker Fylkesmannen om utslippstillatelse etter forurensningsloven for utslipp av spyle- og modningsvann fra Stemmedal Vannbehandlingsanlegg til sjø utenfor Aspevika.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensingsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt i Hjørungavåg i Hareid

Graving og Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt på Risneset industriområde i Hjørungavåg i Hareid kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 1000 tonn på gnr. 70 bnr. 188.

[Les mer]

Søknad om uttransport av asfalt på natt, Husøya

Veidekke Industri AS på Husøya i Kristiansund kommune søker om midlertidig endring av kjøretidsbestemmelsene i tillatelse etter forurensningsloven. De søker om å få kjøre ut asfalt om natt i inntil 15 døgn i sommersesongen 2015.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven i Bud

Vikomar AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til rundfrysing og filetering av sild og makrell ved sitt anlegg i Fræna kommune.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt i Bingsa i Ålesund

NCC Roads AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i bedriftens asfaltverk i Bingsa i Ålesund kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 25 000 tonn returasfalt på gnr. 33 bnr. 2.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong i Stokkevelta i Molde

Molde Pukkverk AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt og betong i Stokkevelta i Molde kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 3000 tonn returasfalt og 3000 tonn returbetong på gnr. 33 bnr. 152.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong i Sunndal

Alf Engen AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt og betong på Hårstad i Litldalen i Sunndal kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 15 000 tonn returasfalt og 15 000 tonn returbetong i massetaket på gnr. 55 bnr. 1.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til sortering og omlasting næringsavfall

Romundset Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å sortere og omlaste næringsavfall ved Kjelklia i Aure kommune. Det er søkt om et årlig mottak av 500 tonn næringsavfall.

[Les mer]