Hopp til innhold
Hopp til menyen

Høyringar

Søknad om tillatelse til sortering og omlasting næringsavfall

Romundset Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å sortere og omlaste næringsavfall ved Kjelklia i Aure kommune. Det er søkt om et årlig mottak av 500 tonn næringsavfall.

[Les mer]

Forvaltingsplanar på høyring for to naturreservat i Molde

Fylkesmannen har laga høyringsutkast til forvaltingsplanar for Osen og Oltervågen naturreservat.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensingsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt i Årødalen

Molde kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i Årøsetervegen i Molde kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 5000 tonn returasfalt på gnr. 34 bnr. 99.

[Les mer]

Søknad om løyve til mudring og dumping i Rauma og Vestnes

Molde og Romsdal Havn IKS har søkt om løyve til mudring i Åndalsnes og dumping ved Furneset i Vestnes kommune.

[Les mer]

Søknad om midlertidig utslippstillatelse for driftsvann under rehabilitering av Fannefjordtunnelen

Statens vegvesen Region Midt søker om en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av driftsvann under rehabilitering av Fannefjordtunnelen i Molde kommune. Tunnelen skal utvides med nye nisjer og havarilommer. Arbeidet er planlagt å ta til i november/desember 2014 og vil avsluttes i løpet av vinteren/våren 2015.

[Les mer]

Ålesund kommune søker om fritak fra sekundærrensekravet etter forurensingsforskriften

Ålesund kommune søker om fritak fra sekundærrensekravet etter forurensingsforskriften

[Les mer]

Søknad om tillatelser til mottak og mellomlagring av returasfalt i Stranda, Haram og Giske

Opshaug Sandtak AS søker om tillatelser etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt. Det er søkt om tillatelse ved fire lokaliteter fordelt på kommunene Stranda, Haram og Giske.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensingsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt i Bingsa

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i bedriftens pukkverk i Bingsa i Ålesund kommune. Det er søkt om et årlig mottak av 10 000 tonn returasfalt.

[Les mer]

Søknader om behandling av farlig avfall ved Bingsa avfallsanlegg i Ålesund kommune

Ålesund kommune ved Bingsa Næring søker om tillatelse etter forurensningsloven til å behandle farlig avfall ved avfallsanlegget i Bingsa. Søknadene omfatter grovknusing av inntil 5000 tonn brannavfall per år, grovknusing av inntil 1000 tonn CCA-impregnert trevirke og fjerning av glass før grovknusing av inntil 500 tonn vinduer med klorparafiner.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til utslipp fra forbrenningsanlegg

Maritime Møbler AS søker om tillatelse til utslipp fra bedriftens forbrenningsanlegg. Bedriften ligger ved Dragvågen på Bolsøya i Molde kommune.

[Les mer]