Hopp til innhold
Hopp til menyen

Høyringar

Søker utslippstillatelse til Ellingsøyfjorden

Firmenich Bjørge Biomarin AS søker om fornyet tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av sjømatpulver og sjømatvæske fra fiskeråstoff på Ellingsøya i Ålesund kommune. Ellingsøyfjorden er resipient for utslipp fra fabrikken.

[Les mer]

Søknad om uttransport av asfalt på natt, Husøya

Veidekke Industri AS på Husøya i Kristiansund kommune søker om midlertidig endring av kjøretidsbestemmelsene i tillatelse etter forurensningsloven. De søker om å få kjøre ut asfalt om natt i inntil 15 døgn i sommersesongen 2015.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven i Bud

Vikomar AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til rundfrysing og filetering av sild og makrell ved sitt anlegg i Fræna kommune.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt i Bingsa i Ålesund

NCC Roads AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i bedriftens asfaltverk i Bingsa i Ålesund kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 25 000 tonn returasfalt på gnr. 33 bnr. 2.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong i Stokkevelta i Molde

Molde Pukkverk AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt og betong i Stokkevelta i Molde kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 3000 tonn returasfalt og 3000 tonn returbetong på gnr. 33 bnr. 152.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong i Sunndal

Alf Engen AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt og betong på Hårstad i Litldalen i Sunndal kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 15 000 tonn returasfalt og 15 000 tonn returbetong i massetaket på gnr. 55 bnr. 1.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til sortering og omlasting næringsavfall

Romundset Transport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å sortere og omlaste næringsavfall ved Kjelklia i Aure kommune. Det er søkt om et årlig mottak av 500 tonn næringsavfall.

[Les mer]

Forvaltingsplanar på høyring for to naturreservat i Molde

Fylkesmannen har laga høyringsutkast til forvaltingsplanar for Osen og Oltervågen naturreservat.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensingsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt i Årødalen

Molde kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i Årøsetervegen i Molde kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 5000 tonn returasfalt på gnr. 34 bnr. 99.

[Les mer]

Søknad om løyve til mudring og dumping i Rauma og Vestnes

Molde og Romsdal Havn IKS har søkt om løyve til mudring i Åndalsnes og dumping ved Furneset i Vestnes kommune.

[Les mer]