Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak.

Her er oversikt over sentrale ordninger i jordbruket med søknadsfrist i oktober:

Generelle miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfrist: 1. oktober
Søknadsskjema
Fagside hos Fylkesmannen
Kontaktperson: Lars Martin Hagen (62 55 12 54), Karoline Finstad Vold (62 55 12 30) og Silje Bøe (62 55 12 08)
Merknad: For søknader levert etter fristen blir tilskuddet redusert med 1000 kr per virkedag etter fristens utløp

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Søknadsfrist: 15. oktober
Søknadsskjema
Fagside hos Landbruksdirektoratet
Kontaktperson: Tordis Fremgården (62 55 12 09) og Jens Windju (62 55 12 46)
Merknad: Absolutt søknadsfrist

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Søknadsfrist: 31. oktober
Søknadsskjema
Fagside hos Fylkesmannen
Fagside hos Landbruksdirektoratet
Kontaktperson: Lars Martin Hagen (62 55 12 54) og Ranveig Bø Fløystad (62 55 12 45)
Merknad: Absolutt søknadsfrist