Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Bekkelund, Dag Anders Arbeidstrening Beredskap og administrasjonsavdelingen
Johnsen, Sigbjørn Fylkesmann Embetsledelsen 62 55 10 35
Karlsen, Robin Fjeld Konsulent Miljøvernavdelingen 62 55 11 88
Nicolaisen, Julie Resepsjonsmedarbeider Beredskap og administrasjonsavdelingen 62 55 10 07