Organisasjonen

Fylkesmannen i Hedmark har om lag 130 ansatte.

Organisasjonskartet nedenfor viser dagens organisering av fylkesmannsembetet i Hedmark. Klikk på kartet for å se oppgavene til den enkelte avdeling.