Publikasjoner

Fylkesmannen utgir hvert år en del rapporter og publikasjoner. De fleste kommer i Fylkesmannens egen rapportserie. Her kan du laste ned publikasjonene våre gratis eller bestille noen av dem på papir.

Nedenfor ligger en oversikt over hvilke ulike publikasjoner Fylkesmannen i Hedmark utgir. I noen tilfeller kan du finne eldre publikasjoner også.