Ledige stillingar
Vi har for tida ingen ledige stillingar
09.11.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no, på Regjeringen.no og på Utdanningsdirektoratets sine nettsider i forhold til barnehage og skole. 
22.11.2020

Dømt for bedrageri

To personar er dømt for bedrageri etter at Fylkesmannen avdekka juks i samband med tilskot til husdyrhald.

19.11.2020

Klimasnu!

Det haster. Vi må snu oss rundt og stoppe klimaendringane no! Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal gjere det vi kan for at klimaendringane blir så små som mogleg. Det krev ei klimaomstilling – ein klimasnu.

18.11.2020

Skjønnsmidlar til TISK og smittevern knytt til koronapandemien

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fekk 12 millionar kroner til fordeling til TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) og 18 millionar kroner i skjønnsmidlar til smittevern. 

11.11.2020

Viktig karantenearbeid i Giske og Ålesund

Giske og Ålesund kommune samarbeider for å handtere behovet av karantenehotell for passasjerar som kommer frå utlandet og landar på Ålesund lufthamn – Vigra.

10.11.2020

Endra geografisk fordeling av rovvilttap i 2020

Rovvilttapa auka i Surnadal og Tingvoll i 2020, men gjekk ned i Rauma, Fjord og Molde. Samla for fylket er det i år ein liten nedgang i omsøkte tap til rovvilt samanlikna med 2019. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel