Barnekonvensjonen i praksis

Barnekonvensjonen sikrar det einskilde barn sine rettar.  Barn er likestilt med voksne når det gjeld rettigheitar, verdigheit og menneskeverd.

15. mars vart resultat frå kommunekartlegginga lagt fram på samling for kommunane.  Endeleg rapport om kommunekartlegginga kjem i juni.  Kommunkartlegginga inneheldt spørsmål om barn og unge sine oppvekstkår i lys av barnekonvensjonen.

For å få eit breiare innblikk i kva Barnekonvensjonen er, inviterte vi Geir Kjell Andersland . Han er jurist og leiar av Fylkesnemnda i Hordaland/Sogn og Fjordane og holdt innlegget "Streiftog i barnekonvensjonen".

I høgremenyen finn du video av presentasjonen og lysarka.