Barnekonvensjonen 30 år!

I dag onsdag 20. november 2019, er det 30 år sidan FNs barnekonvensjon blei einstemmig vedtatt av verdas leiarar på FNs generalforsamling. GRATULERER MED DAGEN!

I Oslo vert dagen markert med å samle 500 barn og unge til bursdagsfeiring.

BFD/Bufdir legg streamen på arrangementssida på Facebook. https://bufdir.trippelm.tv/index.html