BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191009T150000 DTSTAMP:20190818T080534Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190828T090000 LOCATION:Sjå invitasjon SEQUENCE:0 SUMMARY:Fagdag - målretta arbeid med førebygging av sjølvmord og sjølvskad ing UID:93cb5e81-9ce7-4c78-b506-a6adb83dac9e X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Invitasjon til Fagdag om sjø \;lvmordsfø\;rebygging \;

Frist: 28.08.2019 09:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Ku rs-og-konferansekalender/2019/08/fagdag-om-selvmordsforebygging/
Arrangør: RVTS Midt og Fylkesmannen i Møre og Roms dal
Målgruppe: Ansatte på alle nivå i NAV\, ko mmunale helse- og omsorgstjenester\, spesialisthelsetjenesten og frivill ige organisasjoner
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Fagdag - målretta arbeid med førebygging av sjølvmord og sjølvskad ing TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR