BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191113T150000 DTSTAMP:20191206T143622Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191112T090000 LOCATION:Scandic Parken\, Ålesund SEQUENCE:0 SUMMARY:Kampen om sjøareala UID:f1db9f23-5b5e-4102-9dbc-ec29276588b5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Nasjonal plankonferanse - planlegg ing i kystsona

\n

 \;

\n

Det blir strø\;mming av konferansen! Foredraga blir sendt i sanntid her

Frist: 12.11.2019 09:00
Le nke: https://www.fylkesmann en.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/2019/11/kampen-om-sjoare ala/
Arrangør: Fylkesmannen i Møre og Roms dal og Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe: kommunar\, fylkeskommunar\, statlege sektormyndigheiter\, nærings- og i nteresseorganisasjonar
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kampen om sjøareala TRIGGER:-P12DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR