Presse

Fylkesmannen i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Kommunikasjonsrådgivar arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Fylkesmannen sender tradisjonelt ut få pressemeldingar. Dei som blir sendt ut vil du finne her. For daglege nyhende, artiklar, prinsipielle vedtak og tilsynsrapportar, anbefaler vi  temasidene våre. Her finn du informasjon om kontaktpersonar og lenker til relevante dokument og artiklar. Ta gjerne kontakt med oss. 

20.03.2017

Tilsyn med meldingar til barnevernet i Møre og Romsdal


10.03.2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal blir som i dag

Kongen i statsråd har 10. mars 2017 behandla "Kongelig resolusjon om fylkesmannens fremtidige struktur".

01.03.2017

Presentasjon av årsrapport 2016

I dag blir årsrapport 2016, samt utfordringar for 2017, frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal presentert, både i tekst og som videopresentasjonar. Du finn desse på www.fylkesmannen.no/fmmr-arsrapp-16

20.02.2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansatt Karin Müller Mikaelsen som ny fylkeslege

Mikaelsen har vore tilsatt i stillinga som assisterande fylkeslege sidan hausten 2016. Før det kom ho frå stillinga som overlege ved nevrologisk avdeling ved sjukehuset i Molde.

18.01.2017

Nye utvalde kulturlandskap

Satsinga på utvalde kulturlandskap har vore svært vellukka, og Regjeringa ønsker no å utvide denne satsinga til å omfatte fleire geografiske område. Møre og Romsdal har fått i oppdrag å legge fram forslag på 2-3 nye område i fylket, som kan inkluderast i utvalde kulturlandskap.

12.10.2016

H.K.H. Kronprinsen invitererer unge ledere og talent til SIKT2016 i Ålesund

Drivkraft er tema når H.K.H. Kronprinsen for fjerde gang inviterer unge ledere og talent til en konferanse om framtidens Norge. SIKT2016 arrangeres 24. - 25. oktober i Ålesund. Akkreditering innen 20. oktober. 

29.09.2016

Akkreditering til HM Dronning Sonja sitt besøk på Alnes fyr og opplevelsessenter

Presse som ønskjer å dekke Dronningen sitt besøk på Alnes, må søke om akkreditering innan onsdag 5. oktober kl. 14:00, ved å fylle ut skjemaet under.

31.08.2016

Pressemelding i anledning H.K.H. Kronprins Haakon sitt besøk i Molde 7. september

7. september vil H.K.H. Kronprins Haakon besøke Molde i samband med opninga av Bjørnsonfestivalen. Kronprinsen skal også besøke Råkhaugen dagsenter. Offentleg program for dagen.

15.08.2016

Hagefest i Slottsparken

Deres Majesteter Kongen og Dronningen har invitert 1500 gjester til hagefest i Slottsparken 1. september 2016. Det er  50 personer fra hvert av landets fylker og Svalbard blant de mange inviterte.

15.07.2016

Minneseremoni i Molde Domkirke, fredag 22. juli

I år er det 5 år sidan angrepet på regjeringskvartalet og på Utøya. Fylkesmannen vil markere dagen offisielt med ein minneseremoni i Molde Domkirke, fredag 22. juli kl. 15:00-17:00. Minnemarkeringa skjer i samarbeid med Biskopen i Møre, Molde International Jazz Festival, og i forståing med støttegruppa for pårørande i fylket.