Fylkesmannen ber kommunane sette forsøpling på dagsorden

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender i dag ut eit brev til ordførarane og rådmennene i Møre og Romsdal, med ei oppmoding om  å setje forsøpling på dagsorden.

- Kommunane har ei nøkkelrolle, så eg oppmodar difor ordførarar og rådmenn til å mobilisere i sine kommunar, seier fylkesmann Lodve Solholm.

Her kan du lese brevet til ordførarane og rådmennene.