Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansatt Karin Müller Mikaelsen som ny fylkeslege

Mikaelsen har vore tilsatt i stillinga som assisterande fylkeslege sidan hausten 2016. Før det kom ho frå stillinga som overlege ved nevrologisk avdeling ved sjukehuset i Molde.

Ho er spesialist i nevrologi og har lang erfaring som overlege i Norsk spesialisthelseteneste. Som første nevrolog i Norge tok ho Europeisk spesialisteksamen i nevrologi. 

Mikaelsen har deltatt i Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram om slag («I trygge hender») og vært representant for Helse Midt-Norge i Senterrådet for Nevromuskulært kompetansesenter. 

Mikaelsen har vore konstituert fylkeslege frå januar, og tiltrer stillinga fast frå dags dato.