H.K.H. Kronprinsen invitererer unge ledere og talent til SIKT2016 i Ålesund

Drivkraft er tema når H.K.H. Kronprinsen for fjerde gang inviterer unge ledere og talent til en konferanse om framtidens Norge. SIKT2016 arrangeres 24. - 25. oktober i Ålesund. Akkreditering innen 20. oktober. 

Konferansen SIKT er et unikt møtested der rundt 200 unge ledere og talent i alderen 20-40 år kommer sammen for å lære, tenke høyt, utveksle ideer og inspirere hverandre. Målet er å være en relevant og morsom arena for nytenkning og fordomsfri diskusjon. Deltakerne kommer fra hele landet- og fra næringslivet, offentlig sektor, organisasjoner, kulturfeltet, akademia og idrett.

 

Møteplass for folk med sterk drivkraft

I sin invitasjon til deltakerne skriver Kronprinsen at de er invitert fordi de har mye å bidra med – både på konferansen og til framtidens Norge. Kronprinsen lover at deltakerne over to intense dager blir utfordret til å tenke nytt, samt å kjenne på sin egen drivkraft.

Målet er at deltakerne gjennom å høre dyktige foredragsholdere, workshops og aktiviteter skal få en opplevelse å bygge videre på – både profesjonelt og personlig.

 

Ålesundregionen – med blikket rettet mot havet

Det er flere grunner til at Ålesund er en spennende arena for SIKT2016. Næringslivet forteller om utfordrende tider i den maritime bransjen. Samtidig er den maritime og marine næringen i regionen preget av innovasjon og solid kompetanse. Når nedgangen rammer offshore-relaterte virksomheter, svarer sunnmøringen med innovasjon og oppfinnsomhet. Nye gründerbedrifter vokser frem. Nye tanker, løsninger og teknologier lanseres fra flere bedrifter. På SIKT samles flinke folk for å se fremover – sammen. De ulike klyngene i Møreregionen tenker og løfter også sammen. Forskningsmiljøene er sterke. Spekteret av bedrifter som leverer fiskerelaterte tjenester og produkter nasjonalt og internasjonalt, er viktig for regionen. Ålesund er landets ledende eksporthavn for fisk.

Samtidig skal det finnes frem til nye muligheter å leve av som er koblet til havrommet - på overflaten, i havet, på havbunnen eller under havbunnen. Sunnmøringen skal fortsatt leve av havet. Sunnmøringen har drivkraft.

Hovedarena for årets SIKT- konferanse er NTNU i Ålesund. Næringslivet og NTNU har et godt samarbeid og det var derfor helt naturlig for SIKT å samle våre unge ledere der.

Pressen inviteres til å følge plenumsdelene av konferansen.  Et eget presseprogram vil bli lagt ut her på www.kongehuset.no og nettsidene til fylkesmannen i Møre og Romsdal når konferansen nærmer seg. For presse som ikke har mulighet til å komme til Ålesund vil det bli mulig å følge plenumssesjonene via streaming.

 

Samarbeidspartnere

Her er listen over årets økonomiske samarbeidspartnere:

 • Sparebanken Møre: Kr 600 000
 • PwC: Kr 150 000
 • Firmenich: Kr 150 000
 • Rolls Royce Marine AS: Kr 100 000
 • O N Sunde: Kr 100 000
 • Tafjord: Kr 50 000
 • DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marits offisielle bevilgning: Kr 500 000
 • Ulmatec: Kr 50 000

 

I tillegg har vi følgende samarbeidspartnere:

 • NTNU i Ålesund stiller med lokaler og bespisning i forbindelse med gjennomføringen av SIKT2016
 • Næringsforeningen Ålesundregionen inviterer til et næringslivsseminar der Kronprinsen også deltar samt et møte med ungt næringsliv i Ålesundregionen.
 • Quality Hotel Waterfront stiller med 10 rom og møterom i dagene SIKT er i byen.

Samarbeidspartnerne har til sammen fått 19 deltagerplasser på konferansen til sine unge ledere og talent. Det er gratis for deltagerne å være med på SIKT. På denne måten kan vi også få med oss studenter, unge gründere og andre som normalt ikke ville kunne delta på en slik konferanse. Deltagerne dekker reise og opphold selv.

 

Det er ikke laget noen spesielle rapporter eller annet materiale til SIKT2016. Listen over deltakere og programmet for konferansen legges ut noen dager før konferansen.

 

Akkreditering

Akkreditering skjer til christian.lagaard[at]slottet.no med frist 20.10.16.

Konferansen SIKT er et unikt møtested der rundt 200 unge ledere og talent i alderen 20-40 år kommer sammen for å lære, tenke høyt, utveksle ideer og inspirere hverandre. Målet er å være en relevant og morsom arena for nytenkning og fordomsfri diskusjon. Deltakerne kommer fra hele landet- og fra næringslivet, offentlig sektor, organisasjoner, kulturfeltet, akademia og idrett.