Presentasjon av årsrapport 2016

Foto av leiinga
Foto av leiinga (Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

I dag blir årsrapport 2016, samt utfordringar for 2017, frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal presentert, både i tekst og som videopresentasjonar. Du finn desse på www.fylkesmannen.no/fmmr-arsrapp-16