Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, Fylkesmannen anbefaler at man snakker med dem som kan være urolige for øvelsen. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn.

Høstens NATO-øvelse, Trident Juncture, er i gang og de neste månedene vil den synes og høres en rekke steder i vårt fylke, også på steder der folk ikke er vant til å se soldater, stridsvogner og helikoptre.

Barn og sårbare mennesker kan bli redde eller urolige av dette. Det er viktig at disse blir sett og får snakke om følelsene de kjenner på.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Klinikk for krisepsykologi utarbeidet konkrete råd om hvordan snakke med barn om NATO-øvelsen. I teksten beskriver de høstens NATO-øvelse på en måte som kan være forståelig for barn. Teksten kan også være nyttig for foreldre, barnehageansatte, lærere og andre i samtaler med barn om temaet. Avslutningsvis gir de noen konkrete råd til de voksne.

Helsenorge

Helsenorge har samlet flere råd om hva man kan si og gjøre ved uro og bekymring. Vi viser til informasjon som ligger på hjemmesider:

Klinikk for krisepsykologi

I tillegg har Klinikk for krisepsykologi utarbeidet konkrete råd om hvordan snakke med barn om NATO-øvelsen. De gir inngående informasjon om symptomer og vanlige reaksjoner, og hvordan omgivelsene kan hjelpe den som er bekymret. Rådene retter seg både direkte til barn og foreldre. Det er også egne avsnitt som kan brukes av barnehageansatte og lærere: