Fylkesmennene

  • Fylkesmann er både tittelen til en person og navnet på en organisasjon
  • Den enkelte fylkesmann utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 6 år. Perioden kan forlenges én gang.
  • Noen fylker har felles fylkesmann. Dette gjelder Oslo og Akershus fylker og Aust- og Vest-Agder. I 2018 er det totalt 16 fylkesmenn.

Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder:
Stein A. Ytterdahl (født 1951) ble fylkesmann 1. januar 2016 da Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder ble slått sammen til ett embete. Ytterdahl kom fra stillingen som rådmann i Trondheim kommune. Han har tidligere vært ordfører i Farsund kommune, administrerende direktør i Boliden Odda AS, direktør for høyere utdanning ved BI og administrerende direktør i Bredero Price Norway. Ytterdahl har også hatt mange ulike verv, både som styreleder og styremedlem. Ytterdahl er utdannet sivilingeniør.

Fylkesmann i Buskerud: 
Helen Bjørnøy (født 1954) ble fylkesmann 1. oktober 2013. Bjørnøy har de siste fem åra vært generalsekretær i Plan Norge. Hun har tidligere vært miljøvernminister (2005–07) og generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Bjørnøy er utdannet teolog.

Fylkesmann i Finnmark:
Ingvild Aleksandersen (født 1968) ble konstituert som fylkesmann i oktober 2016. Aleksandersen er konstituert i et midlertidig embete siden det for tiden pågår en utredning av fylkesmennenes struktur. Aleksandersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, har vært direktør og assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Finnmark, juridisk leder i Finnmark fylkeskommune, privatpraktiserende advokat, dommerfullmektig og advokat og nestleder i Finnmarkseiendommen. 

Fylkesmann i Hedmark:
Sigbjørn Johnsen (født 1950) ble fylkesmann i 1997. Han ble valgt inn som vararepresentant for Arbeiderpartiet til Stortinget i 1973 og deretter som fast representant i fem stortingsperioder fra 1977-1997. Han var finansminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1990-1996 og Jens Stoltenbergs andre regjering 2009-2013, da han hadde permisjon fra fylkesmannsembetet. Johnsen har hatt en rekke politiske og offentlige verv.

Fylkesmann i Hordaland:      
Lars Sponheim (født 1957) ble fylkesmann i juni 2010. Han var leder av partiet Venstre i 14 år og stortingsrepresentant for Hordaland. Han var nærings- og handelsminister 1997–2000 og landbruksminister i perioden 2001–2005. Sponheim er utdannet landbruksøkonom.   

Fylkesmann i Møre og Romsdal:
Lodve Solholm (født 1949) ble fylkesmann i oktober 2009. Han ble valgt inn på Stortinget for Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal, og var der totalt 16 år i periodene 1989–93 og 1997–2009. Solholm var medlem av ulike politiske utvalg fra 1977. Han var president i Lagtinget fra 2001 til 2005. Solholm er utdannet lærer.

Fylkesmann i Nordland:
Hill-Marta Solberg (født 1951) ble fylkesmann i november 2009. Hun ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet fra Nordland fra 1993 til 2009. Hun var sosialminister i to regjeringer: i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1994–1996 og Thorbjørn Jaglands regjering 1996–1997. Hill-Martha Solberg er utdannet lærer.

Fylkesmann i Oppland: 
Sigurd Tremoen (født 1965) er konstituert som fylkesmann i den perioden Christl Kvam er statssekretær. Tremoen har vært assisterende fylkesmann siden desember 2010. Han er utdannet sivilingeniør, og begynte hos Fylkesmannen i Oppland i 2005, men hadde et opphold i to år da han var avdelingsdirektør i SFT/Klif. Han har også jobbet i Miljøverndepartementet og i SFT. Christl Kvam (født 1962) ble fylkesmann i februar 2015. Kvam var tidligere regiondirektør i NHO Innlandet. Før det var hun leder av fagforbundet Akademikerne. Hun har hatt lederjobber i flere offentlige og private virksomheter og er utdannet sykepleier og siviløkonom. Kvam ble statssekretær for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i januar 2016, og har nå permisjon fra sitt embete.

Fylkesmann i Oslo og Akershus
Valgerd Svarstad Haugland (født 1956) ble fylkesmann i januar 2011. Valgerd Svarstad Haugland kom fra stillingen som kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år (1993–2005) og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kultur- og kirkeminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.

Fylkesmann i Rogaland
Magnhild Meltveit Kleppa (født 1948) ble utnevnt til fylkesmann i Rogaland høsten 2012, men tiltrådte først 1. november 2013 etter at den siste stortingsperioden hennes var avsluttet. Hun ble stortingsrepresentant i 1993, og har vært statsråd for ulike departement under flere regjeringer: Sosialminister, kommunal - og regionalminister og samferdselsminister. Meltveit Kleppa er utdannet lærer.

Fylkesmann i Sogn og Fjordane
Gunnar Hæreid (født 1970) fungerer som fylkesmann i Sogn og Fjordane ut 2018. Hæreid er til vanlig assisterende fylkesmann, men tok over etter Anne Karin Hamre, som fikk permisjon i august og deretter gikk over i en annen stilling. Fra 1. januar 2019 blir Fylkesmanen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane slått sammen til et nytt embete, Fylkesmannen i Vestland. Lars Sponheim blir fylkesmann i det nye embetet. 

Fylkesmann i Trøndelag
Frank Jenssen (født 1969) ble fylkesmann januar 2018 da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett embete. Jenssen har sin utdanning fra Universitetet i Trondheim og har bakgrunn fra kommunal, privat og statlig sektor. Han var Høyre-stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag i perioden 2013 - 2017. Fylkesmannen i Trøndelag har kontorer i Steinkjer (hovedkontor), Trondheim, Røros og Snåsa.

Fylkesmann i Telemark
Arne Malme (født 1949) fungerer som fylkemann i Telemark ut 2018. Malme er til vanlig assisterende fylkesmann, men tok over etter Kari Nordheim-Larsen, som ble pensjonist i juni 2018. Fra 1. januar 2019 blir Fylkesmanen i Telemark og Fylkesmannen i Vestfold slått sammen til ett embete. I det sammenslåtte embetet blir Per Arne Olsen ny fylkesmann. 

Fylkesmann i Troms
Elisabeth Vik Aspaker (født 1962) ble fylkesmann i oktober 2017. Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært stortingsrepresentant for Høyre i 12 år. I 2013 ble hun fiskeriminister og var en periode også europaminister. I 2019 blir Aspaker fylkesmann for hele regionen Troms og Finnmark når embetene slås sammen.

Fylkesmann i Vestfold 
Per Arne Olsen (født 1961) er fylkesmann i Vestfold. Han tiltrådte stillingen i august 2016. Olsen var ordfører i Tønsberg fra 2003 til 2009, og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra 2009 til 20013. Fra 2013 til 2016 var han seniorrådgiver i PR-byrået Gambit Hill+Knowlton. Olsen er utdannet på Forsvarets Høgskole. 

Fylkesmann i Østfold
Trond Rønningen (født 1967) ble fylkesmann i 2016. Han har vært assisterende fylkesmann i Østfold siden 1. mars 2010. Rønningen har tidligere bl.a. vært avdelingsdirektør og leder av juridisk avdeling i HELFO og direktør og fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Østfold. Trond Rønningen er utdannet jurist.

Kilder:

  • Store norske leksikon
  • Wikipedia.no
  • Fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Østfold
Tlf: 69 24 70 00
fmospostmottak@fylkesmannen.no
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Tlf: 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Hedmark
Tlf: 62551000
fmhepost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Oppland
Tlf: 61266000
fmoppost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Buskerud
Tlf: 32266600
fmbupost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Vestfold
Tlf: 33371000
fmvepost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Telemark
Tlf: 35586110
fmtepost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Tlf: 37017500
fmavpost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Rogaland
Tlf: 51568700
fmropost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Hordaland
Tlf: 55572000
fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Tlf: 57643000
fmsfpost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Tlf: 71258400
fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Trøndelag
Tlf: 74168000
fmtlpost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Nordland
Tlf: 75531500
fmnopost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Troms
Tlf: 77642000
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Finnmark
Tlf: 78950300
fmfipostmottak@fylkesmannen.no