Tamreinslakting i godvær på Valdresflya

Fylkesmannen har i år besøkt Vågå Tamreinlags slakting på Valdresflya og fikk god innsikt i tamreindrifta.  I alt ca 1200 dyr blir slakta i løpet av de to dagene slaktinga varer. 

Vågå Tamreinlag ved formann Pål Grev  og overgjeter Ola Vaagaasarøygard tok imot 6 medarbeidere fra Fylkesmannens landbruksavdeling til en interessant dag på anlegget de har på Valdresflye.  Arbeidet går for fullt torsdag og fredag denne uka og om lag 1200 dyr blir slakta, i hovedsak kalv. I tillegg eldre produksjonsdyr. 

Det er et imponerende arbeid som legges ned disse dagene, og Pål Grev kunne fortelle at han hadde 38 personer på mannskapslista, som Ola Vaagaasarøygard administrerer med stø hånd disse dagene.  Han fortalte også historia til laget fra det ble starta opp under krigen i 1942.  Også i år var veterangjeter Sylfest Storlien med under slaktinga. Han er 91 år og har 50 sesonger som reingjeter bak seg – en tradisjonsbærer av de sjeldne!

Vågå tamreinlag bruker nå Stensaas reinsdyrslakteri og Norsk Mobilslakt AS.  Skinna går i hovedsak til Granberg Garveri.  Om lag 100 av disse foredles  i år lokalt av Jutulskinn og skinnmester Sofie Kleppe som hadde med seg mannskap til skraping og bakketørking av skinn før hun tok de ned til sitt anlegg i Vågå som ble etablert i 2015.

Det skal mye mat til denne arbeidsstokken og under Fylkesmannens besøk stilte Bessheim Fjellstue opp med reinsdyrkjøttsuppe. I tillegg tilberedte vert og kokk Bjørn Ekerbakke og hans lærling Lisbeth Risheim både fjellfisk, reinsdyrgryte og reinsdyrbiff som smakte fortreffelig.  Hele seansen på Valdresflye blir også dekket av NRK som var der og gjorde opptak.  Da det i tillegg var strålende vær, må dette bli en fin Opplandsreklame.

Les mer om Vågå Tamreinlag her

Oppland er Norges nest største produsent av tamreinkjøtt og det går om lag 11000 tamrein i Opplandsfjella. Fylkesmannen har laget en oversikt over tamreindrifta som du kan lese her