Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


05.07.2019

Historien om Stina - hva har vi lært?

Fylkesmannen i Agder og Risør kommune inviterer til tverrfaglig konferanse om samhandling.

11.06.2019

Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019

Fylkesmannen i Agder inviterer til barn- og ungeseminar fredag 16. august på Tyholmen hotell.

14.02.2019

Fylkesmannens ungdomsråd ønsker at ungdom får reell påvirkning i alle kommuner

Ungdomsrådet er opptatt av at alle ungdommer i Agder skal bli hørt i saker som angår dem. I sist møte med fylkesmann Stein A. Ytterdahl jobbet de med innspill til ny forskrift om lovpålagte ungdomsråd. Fra høsten 2019 er det lovpålagt med ungdomsråd i alle kommuner.

12.12.2018

Fylkesmannens Ungdomsråd - Viktige stemmer!

Fylkesmannen i Aust- og Vest -Agder opprettet i 2017 et eget ungdomsråd. Ungdomsrådet er representert med ungdommer fra ulike kommuner i begge fylkene. I høst er det valgt inn nye medlemmer og vi har hatt vårt første møte.

17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 

12.06.2018

Et mangfoldig helsearbeid så tidlig som mulig!

Fylkesmannen arrangerer fagsamling over to dager for barnehagemyndigheten i alle kommunene i Agder. «Helsefremmende barnehager» er temaet.

30.05.2018

Politiet og Barnevernstjenesten i Agder er tidlig ute med samarbeid om de alvorlige sakene!

Det har lenge vært ventet en veileder med nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevernstjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner. Nå lanseres den for en høring.

07.03.2018

Tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Sør.

Fylkesmennene i region sør gjennomførte i september 2017 tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Sør. Tema for tilsynet var hvorvidt Bufetat overholder bistandsplikten når barneverntjenester ber om plass i beredskapshjem eller institusjon til barn i akuttsituasjoner, plass i institusjon når barn trenger hjelpe- eller omsorgstiltak, og plass i institusjon for barn med alvorlige atferdsvansker. Tilsynet var en del av et nasjonalt tilsyn initiert av Helsetilsynet.

02.03.2018

Også Fylkesmannen må jobbe annerledes.

Hva vi lærte av «Stina-saken».

27.02.2018

Fylkesmannens Ungdomsråd gir barn og unge en stemme

Ungdomsrådet skal bidra på Barn- og unge-konferansen under Arendalsuka. Film om bedre skolemiljø under planlegging.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel