Familievern

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene mekler også i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssaker. Tilbudet er gratis. 

Fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familievernkontor minst hvert tredje år. 

Vis mer

Fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familiekontor minst hvert tredje år.

Oversikt over familiekontorer og meklere i region Sør finner du ved å klikke på lenkene under:

Kristiansand (Vest-Agder)

Farsund (Vest-Agder)

Aust-Agder