Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


23.09.2019

På grunn av embetsseminar holder vi stengt 24. og 25. september

Det vil være mulig å få apostille ved henvendelse til vårt kontor i Kristiansand, etter gjeldende regler.

02.09.2019

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Forlenget frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

På bakgrunn av de spesielle omstendighetene i 2019 har Barne- og familiedepartementet besluttet at samtlige krav om statstilskudd som har blitt avvist pga. oversittet kravfrist, likevel skal realitetsbehandles.

28.08.2019

Samisk språkuke 2019            Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe – Giällavahkkuo

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt

20.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

21.06.2019

Nye rutiner for Apostille hos Fylkesmannen:

Dokument levert inn før kl. 11.30, kan hentes samme dag, etter kl. 14.00. Dokument levert inn etter kl. 11.30, kan hentes neste arbeidsdag etter kl.11.30.

11.06.2019

Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019

Fylkesmannen i Agder inviterer til barn- og ungeseminar fredag 16. august på Tyholmen hotell.

06.11.2018

Høytidelig seremoni ønsket nye landsmenn velkommen i Aust-Agder

240 nye statsborgere og gjester deltok på markeringen i Arendal Kulturhus søndag 4. november.

01.11.2018

Statlige etatssjefer møtes for gjensidig oppdatering

I tråd med vår rolle som samordningsmyndighet for statlige etater, inviterer vi to ganger i året til "Statlig etatssjefsmøte". Agder Politi var vertskap for gårsdagens møte.

15.10.2018

Høytidelig seremoni ønsket 168 nye landmenn ønsket velkommen i Vest-Agder

I sin velkomsthilsen oppfordret fylkesmann Stein A. Ytterdahl alle til å slutte seg til de grunnleggende verdiene som det norske fellesskapet bygger på.

17.09.2018

Endringar i introduksjonslova

Dei varsla endringane i introduksjonslova har nå trådt i kraft. Dei største endringane er knytta til forbod mot ansiktsdekkande plagg i undervisning, retten til introduksjonsprogram blir utvida og kommunane får plikt til å gi opplæring i norsk kultur og norske verdiar i mottak.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel