Nye rutiner for Apostille hos Fylkesmannen:

Dokument levert inn før kl. 11.30, kan hentes samme dag, etter kl. 14.00.

Dokument levert inn etter kl. 11.30, kan hentes neste arbeidsdag etter kl.11.30.

Du kan alternativt sende dokumentene til oss med adresse:

Fylkesmannen i Agder, Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal 

Du må da legge ved et følgeskriv som inneholder:

 1. Hvilke land dokumentene skal brukes i
 2. Adresse vi skal sende dokumentene i retur til
 3. Telefonnummer vi kan nå deg på dersom vi trenge å kontakte deg

 

Les mer om: Apostillestempel på dokumenter

For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det ha et apostillestempel.

Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til Notarius Publicus er ekte. Dette kalles legalisering.

Det er Fylkesmannen som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som brukes i de landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen.

Før et dokument kan få apostillestempel, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert av en Notarius Publicus (embetsmann som står for visse offentlige, rettslige handlinger), og stemplet med institusjonens embetsstempel (Riksløven). Det er viktig at navn og tittel er skrevet tydelig, enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver under signaturen.

Dokumenter utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører, må også notarialbekreftes.  Det samme gjelder dokumenter utstedt av private yrkesutøvere med autorisasjon fra det offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer. Stempelet koster ca. 280 kroner pr. stempel. 

Utenriksdepartementet (UD) har en oppdatert liste over landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen. UD har også informasjon om dokumenter som skal brukes i land som ikke har tiltrådt apostillekonvensjonen. Dokumenter som skal brukes i Norden, trenger ikke apostillestempel. Her holder det med en notarialbekreftelse.

Ved å sette apostille på et dokument, bekrefter Fylkesmannen:

 • at signaturen på det offentlige dokumentet er ekte
 • stillingen som vedkommende har signert i kraft av.
 • at stempelet som er påført det offentlige dokumentet er ekte

Det er bare originale dokumenter, eller rett kopi bekreftes av Notarius Publicus som kan påføres apostille. For at vi skal kunne påføre apostille, er det helt naturlig at dokumentet inneholder:

 • navn og tittel til den som har signert dokumentet – enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver
 • signatur (med blå penn)
 • stempelet til den offentlige myndighet som har signert dokumentet

Dokument som trenger apostille, kan enten sendes til Fylkesmannen pr. post eller leveres inn i resepsjonen. Dokument som blir sendt pr. post, blir normalt behandle og returnert samme dag som vi har mottatt det.

Om du sender dokumentene som skal brukes i posten til oss, må du legge ved et følgeskriv som inneholder:

 1. Hvilke land dokumentene skal brukes i
 2. Adresse vi skal sende dokumentene i retur til
 3. Telefonnummer vi kan nå deg på dersom vi trenge å kontakte deg

For dokumenter som blir levert inn i resepsjonen gjelde følgende:

 • Er dokumentet levert inn før 11.30, kan det hentes samme dag, etter kl. 14.00
 • Er dokumentet levert inn etter 11.30, kan det hentes neste dag (arbeidsdag) etter kl.11.30

Vi kan også sende det i retur til deg etter at vi har påført apostillestemplet. 

Dersom du har lang reisevei og / eller det haster, ber vi om at du ringer til oss og avtaler tid på forhånd.

Apostillestempel får du på begge våre kontorsteder.

Besøksadresse Fylkeshuset Arendal Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal          

Besøksadresse Fylkeshuset Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand 

Postadresse: Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal

Åpningstider: Man-fred 08.00-15.45

Sommertid: 15.mai - 14.september: kl. 08.00-15.00