Kommunal fornying

Norge har en omfattende offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. All fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Vis mer


02.01.2020

Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen i Agder skal i 2020 fordele 7,75 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.  

08.01.2019

Prosjektskjønn 2019

Fylkesmannen i Agder skal i 2019 fordele 9 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.

06.02.2018

Prosjektskjønn 2018

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2018 til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.

03.04.2017

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak

Fylkesmannen har mottatt 60 søknader om støtte på til sammen 23 mill. kroner. Det ble avsatt 9 mill. kroner som nå er fordelt. Se vedlagte brev til kommunene om tildelingen for 2017.

03.01.2017

Søknader om prosjektskjønn 2017

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2017 til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.  

09.12.2016

Kvalitetskonferansen 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og KS Agder arrangerte kvalitetskonferansen 2016 på Thon Hotel Sørlandet 23.november. Foredragene fra møtet ligger i kolonnen til høyre.

09.12.2016

Fylkesmannens høstkonferanse 2016 for ordførere og rådmenn

Fylkesmannen arrangerte høstkonferanse for ordførere og rådmenn på Agder på Thon Hotel Sørlandet fra 23-24.november 2016. Foredragene fra møtet ligger i kolonnen til høyre.

11.04.2016

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak

Fylkesmannen har mottatt 63 søknader om støtte på tilsammen 25,5 millioner kroner. Fylkesmannen har fordelt deler av prosjektmidlene for 2016. Se vedlagte brev til kommunene om tildelingen.

04.02.2016

Kommunene i Aust-Agder - rapportering på prosjektskjønn 2015 - frist 1.mars 2016

Kommuner som har mottatt skjønnsmidler i 2015 til kommunale omstillings- og utviklingstiltak, såkalt prosjektskjønn skal rapportere inn bruken av midlene innen 1.3.2016.

08.01.2016

Kommunene i Vest-Agder, rapportering av skjønnsmidler til kommunale fornyings- og innovasjonstiltak

Kommuner i Vest-Agder som har mottatt skjønnsmidler i 2015 til kommunale utviklingstiltak, såkalt prosjektskjønn bes med dette om å rapportere inn bruken av midlene innen 1.3.2016

Flere nyheter