Ungdata-konferansen Ung i Agder 2019

Dato:
5. november 2019 09:00 - 6. november 2019 16:00
Sted:
Scandic Sørlandet, Travparken, Kristiansand.
Ansvarlig:
Konferansen arrangeres av KoRus Sør, fylkeskommunene og Fylkesmannen i Agder.
Målgruppe:
Målgruppen for konferansen er aktører som jobber for og med ungdom.

Tema for konferansen blir presenstasjon av hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Agder.

5. og 6. november arrangeres Ungdata-konferansen på Scandic Sørlandet i Kristiansand. Hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Agder skal presenteres og diskuteres – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere. Undersøkelsen ble gjennomført på alle ungdoms- og videregående skoler på Agder våren 2019. Det blir også innlegg om Islandsmodellen, cannabis, «gaming» og livsmestring i skolen. I tillegg får vi høre gode praksiseksempler fra Agder og får anledning til å diskutere ungdomsmedvirkning.

Konferansen arrangeres av KoRus Sør, fylkeskommunene og Fylkesmannen i Agder. Målgruppen for konferansen er aktører som jobber for og med ungdom. Påmeldingsfrist er 26.september. Obs begrenset antall plasser med system for kvotering.

Se program og mer informasjon om påmelding her:

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/ung-i-agder-2019/

Dato:
5. november 2019 09:00 - 6. november 2019 16:00
Sted:
Scandic Sørlandet, Travparken, Kristiansand.
Ansvarlig:
Konferansen arrangeres av KoRus Sør, fylkeskommunene og Fylkesmannen i Agder.
Målgruppe:
Målgruppen for konferansen er aktører som jobber for og med ungdom.

Kontaktpersoner