Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka

Journalist Sjur Sætre og fylkesmann Stein A. Ytterdahl.
Journalist Sjur Sætre og fylkesmann Stein A. Ytterdahl. (Foto: Lisbeth Svendsen Kismul / Fylkesmannen i Agder)

Mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus opplever ofte det aktive gårdslivet som meningsfullt.

Alle skal gis mulighet til å leve et aktivt liv, delta i meningsfylte og helsefremmede aktiviteter og oppleve et godt sosialt felleskap.

13. august arrangerte Fylkesmannen i Agder frokostseminar i samarbeid med Norges Bondelag og Inn på tunet SA Norge. Vi kalte seminaret «Aktivitet og arbeid, psykisk helse og rus – med gården som arena.»

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl var ordstyrer og ledet oss gjennom en svært engasjert formiddag. Leder for Stortingets helse- og omsorgskomite, Kjersti Toppe, satte Inn på tunet inn i et helseperspektiv. Hun pekte på mulighetene til gode tilbud på gården. TV-journalist Sjur Sætre hadde besøkt en Inn på tunet-gård i Skien og var svært berørt av det den positive opplevelsen. Han så helt klart hva gården og menneskene der betydde for brukerne av denne tjenesten.

En engasjert landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad snakket med stor entusiasme om gården som arena for helsefremmende tiltak. Hun ville arbeide for å få til et tverrfaglig samarbeid med bruk av gården som arena for aktiviteter og arbeid for personer med utfordringer innen psykisk helse.

Årungen utedrift i Ås kommune gir tilbud til personer med rus og psykiske utfordringer. Eier Kjersti K. Jensen fortalte om drifta av gården og Sissel Hylland Kallestad orienterte om erfaringer fra Frogn kommune som kjøper av tjenester på gården.

Seminaret var godt besøkt. Nesten 100 personer fant veien til Arendal vgs. denne formiddagen midt i Arendalsuka.