Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


15.05.2020

Koronavirus – ny smittevernveileder for grøntprodusenter

Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet.

13.05.2020

Koronasituasjonen – informasjon til bønder og skogeiere

Nyhetsbrev per 13. mai 2020 fra aktører innen landbrukssektoren i Agder.

22.04.2020

Koronasituasjonen – ny risikoavlastning for grøntprodusentene

Kan søke erstatning for avlingssvikt ved mangel på arbeidskraft i innhøstingssesongen 2020.

14.04.2020

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2019

Etter høy aktivitet i 2018, er bildet mer sammensatt for 2019.

27.03.2020

Koronavirus – informasjon til bønder

Fylkesmannen har samlet informasjon om korona-situasjonen fra aktører rundt Agder-bøndene – nyhetsbrev per 27. mars 2020.

20.03.2020

Jordbrukets beredskapsforum følger koronakrisen

Referater fra møter 19. mars, 26. mars, 2. april, 24. april og 7. mai.

12.02.2020

Beredskapsplan for jordbruket i Agder

Etter tørkesommeren 2018 dannet Fylkesmannen og næringen Jordbrukets beredskapsforum.

09.12.2019

Autorisasjonskurs – plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder holder flere kurs i perioden 27. februar–30. april 2020. Kursene 12. mars–13. april er avlyst.

15.11.2019

Mentorordninga i landbruket

Ferske bønder kan få en erfaren kollega som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år.

05.06.2019

Hvordan klassifiseres jordbruksarealene?

Viktig for korrekte arealtilskudd! Kommunene har vært på kurs.

Flere nyheter