Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


14.11.2019

Arkitektonisk perle for folk og fe vant BU-prisen for Vest-Agder

Fra Knut Olaf Reiersens langhus har gjestene panoramautsikt til Nordsjøen og Listas fugleeldorado.

13.11.2019

Søstrene Kjevik DA med sin sosiale profil fikk BU-prisen for Aust-Agder

Bedriften på Østre Tveite gård i Arendal tilbyr Inn på tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg.

25.03.2019

Ny landbruksstrategi for Agder

Planen innholder strategier og tiltak for satsing på verdiskaping innen jordbruk, skogbruk og bygdenæringer.

06.02.2019

Stor interesse for fornybar energi på gården

Mange ville på kurs og se på energiløsningene som er valgt på Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt.

04.02.2019

Utvekslet erfaringer fra andelslandbruk

Deltakere fra andelslandbruk på Agder og i Rogaland møttes til nettverkssamling på Søgne videregående skole 26. januar.

01.02.2019

Inn på tunet-kurs

"Fra godkjenning til markedsadgang" – Byglandsfjord 20.–21. mars.

05.12.2018

BU-prisen 2018 for Aust-Agder gjekk til Tine Meieriet Setesdal

Arbeidet med å vere innovativ og marknadsorientert er avgjerande for at TINE sitt minste meieri er oppretthalde og har ein solid posisjon både internt i TINE og i regionen.

05.12.2018

BU-prisen 2018 for Vest-Agder gikk til Mjåland gård

– Allsidigheten gir virksomhetene på gården gjensidig næring, vekstmuligheter og liv på gården og i Marnardal, sier prisvinner Brit Mjåland.

14.11.2018

Informasjonsmøte om Inn på tunet

Hornnes 12. desember – for deg som ønsker å jobbe med mennesker med utgangspunkt i ressursene på din egen gård.

27.09.2018

Framtidsbygda 2018

Konferanse om bygdeutvikling i indre Agder i Åmli 12. oktober – påmelding innen 5. oktober.

Flere nyheter