Produksjonstilskudd – frister

Kjøttfe i Valle.
Kjøttfe i Valle. (Foto: Lisbeth Svendsen Kismul / Fylkesmannen i Agder)

Jordbruksforetakene kan sende inn del 2 av søknaden fra 1. oktober. Fast søknadsfrist er 15. oktober.

Telledato for husdyr er 1. mars i del 1 og 1. oktober i del 2. Pass på at du har oppdaterte tall i Husdyrregisteret. Areal og vekster inngår i del 2 av søknaden. Sjekk at Gårdskart stemmer, og kontakt kommunen dersom det er endringer.

Enkelte data som gjelder perioden 15. oktober–31. desember kan etterregistreres innen 10. januar – hovedsaklig avløserutgifter, dyr sanka fra utmarksbeite og salg av grønt (frukt, bær, m.m.). 

Søknadsomgangen 2019 

I år er søknadsfristen for del 2 utsatt fra 15. til 29. oktober 2019, slik den også var utsatt for del 1 fra 15. til 29. mars 2019. Husk etterregistreringsfristen 10. januar 2020! Denne blir ikke utsatt. Nytt av året er at du i søknaden nå i oktober kan krysse av for at du ønsker påminning på SMS/e-post om etterregistreringsfristen 10. januar.

Søknadsomgangen 2020

Neste år gjelder de faste fristene for å sende inn søknad, 15. mars og 15. oktober 2020. Søkere får fra neste år 1000 kr i trekk per dag ved innsending av søknad 16. mars/oktober–29. mars/oktober. Endringer på allerede innsendte søknader kan gjøres uten trekk fram til 29. mars/oktober. Etterregistreringsfristen for visse opplysninger vil fungere som før og er 10. januar 2021. Der kommer ikke noe mulighet for senere innrapportering med 1000 kr-trekk.

Absolutte frister 

Fristene 29. mars, 29. oktober og 10. januar er altså absolutte, mens det gir økonomisk tap fra 2020 å sende inn søknaden 16.–29. mars/oktober. Pass på at du har trykt send-knappen i den elektroniske søknaden.

Dispensasjon fra søknadsfristen

Fylkesmannen kan bare gi dispensasjon i særlige tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom som fører til at søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser.