Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


28.11.2019

Fagdag om tilskudd og prosjektarbeid

Helse- og sosialavdelingen inviterer til fagdag om tilskudd og prosjektarbeid.

21.11.2019

Ekstra utlysning - Tilskudd kommunalt rusarbeid - erfaringskompetanse i utvikling av tjenestene

Søknadfrist er 5. desember.

20.11.2019

200 deltagere på fag- og erfaringskonferansen

Fylkesmannens erfaringskonferanse samlet 200 deltagere. I salen satt ansatte fra sosiale tjenester i NAV, ansatte i oppfølgingstjenester og representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner på rus og psykisk helsefeltet. 

20.11.2019

Fagdag for frisklivssentralene på Agder 2019

Fylkesmannen i Agder og Kristiansand kommune arrangerer årets fagdag for frisklivssentralene fredag 13. desember 2019  

11.11.2019

Fagkonferanse tjenester til utviklingshemmede

Fylkesmannen gjennomførte fagkonferanse for ansatte som yter tjenester til utviklingshemmede 31. oktober til 1. november

29.10.2019

Riktigere antibiotokabruk for sykehjem i kommunene ( RASK)

Over hundre sykehjemsleger, sykepleiere og farmasøyter fra 28 av våre 30 kommuner var samlet på Scandic Sørlandet den 23.10. til den første av to samlinger med RASK (riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene).

24.10.2019

Ledige verv i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Aust- og Vest- Agder

Ledig verv som leder av Kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand, oppnevningsperiode 01.01.2020 -31.12.2023. Ledig verv som leder av Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk avdeling (DPS) i Vest-Agder, oppnevningsperiode 01.01.2020 -31.12.2023. (2. gangs utlysning): Ledig verv som vara for leder i Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk avdeling (DPS) i Aust-Agder, oppnevningsperiode , fra så snart som mulig – oppnevningsperiode; fire år.

21.10.2019

Høstmøte for helse- og omsorg gjennomført

Fylkesmannen arrangerte høstmøte for ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester 10. og 11. oktober.

11.10.2019

Alder for helseattest er hevet til 80 år

Personer som ikke har helseproblemer, kan nå vente til 80 år med å levere helseattest for å fornye sitt førerkort.

11.10.2019

Alder for helseattest er hevet til 80 år

Personer som ikke har helseproblemer, kan nå vente til 80 år med å levere helseattest for å fornye sitt førerkort.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel