tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene

Alle kommuner kan søke tilskudd til utviklingsarbeid for sosiale tjenester i Nav. Tilskuddsordningen gjelder også oppfølging i bolig. Søknadsfrist er 1.mars 2017.

Målgruppen for ordningen vil være sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som er nær ved å komme i en slik situasjon.

Overordnede mål er:

•             et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov

•             økt kvalitet på tjenestene

Det vil bli lagt særlig vekt på å videreutvikle tiltak som bidrar til å få målgruppen over i arbeid og aktivitet.

Kommuner som mottok tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom i 2016 skal ved søknad om videreføring benytte nytt regelverk og søknadsskjema. Kommuner som mottok tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig i 2016 skal ved søknad om  videreføring søke etter  regelverket tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig og søknadsskjema oppfølgingstjenester.

Se felles kunngjøringstekst, samt regelverk og søknadsskjema for 2017 for tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor og tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.  Søknadsfrist 1. mars 2017.