Innspillseminar til ny nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet

Det kom mange gode innspill under Fylkesmannens seminar i Kristiansand den 18. april.

18. april gjennomførte Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innspillseminar om ny nasjonale handlingsplan for fysisk aktivitet.

Helsedirektoratet ved Olov Belander informerte om arbeidet og ledet oss gjennom gruppearbeid. Det kom mange gode innspill. Se hans presentasjon her.           

Oddmund Frøystein fra Vest-Agder fylkeskommune orienterte om status rundt fysisk aktivitet på Agder, se hans presentasjon her.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til handlingsplanen, følg linken:

https://response.questback.com/sosialoghelsedirektoratet/uoqztxxfmh

Vi minner også om innspillsmøte for ny folkehelsemelding, med folkehelseminister Åse Michaelsen i Mandal 8. mai kl. 14-16. Påmeldingsfrist 4. mai. Se mer informasjon og informasjon om påmelding her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/skjema/innspillsmote-folkehelsemelding/innspillsmote-for-ny-folkehelsemelding-skjema/id2593256/