Vellykket samling for Frisklivssentralene på Agder

Ansatte på Frisklivssentralene på Agder og deres samarbeidspartnere samlet seg 11. og 12. desember i Kristiansand til fagdager.

Kristiansand kommune er valgt ut som utviklings-sentral på dette området i Helse sørøst, og var vertskap disse to dagene.

Dag 1 ble ledet av avdelingsleder Hilde T. Enoksen, og inneholdt innlegg om kartleggingsverktøy for sentralene og hvordan jobbe med stressmestring. Det ble tid til diskusjon i grupper om disse to temaene også. Fylkesmannen ved Solveig P. Hervik avsluttet dagen med presentasjon av en kartlegging av frisklivssentralene på Agder og informasjon om tilskuddsordningen på dette området.

Dag 2 var satt av til en hospiteringsdag med Kristiansand kommune som presenterte sitt arbeid med frisklivsresepten og også deres internasjonale frisklivsresept for kvinner.

54 deltakere fra både kommuner og lærings- og mestringssentrene på sykehusene på dag 1, og 38 deltakere på hospitering dag 2, var godt fornøyd med faglig påfyll, nettverksbygging og gode diskusjoner rundt arbeidet med «friskliv».