Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019 er straks i gang!

I disse dager sender fylkeskommunene på Agder ut mer enn 60 000 invitasjoner til å delta og svare på spørsmål om egen opplevelse av helse og andre folkehelserelaterte spørsmål.

Hvem som får delta er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, blant de som bor på Agder og er over 18 år. Invitasjon sendes på sms og e-post. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og skal brukes i vårt og kommunenes arbeid med folkehelsa.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd innbyggerne er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om helse, om nærmiljø, levevaner, skader og ulykker. En egen del handler om livskvalitet.

Innsamlingsperioden vil vare i ca. 4 uker, fra 23.september – 18. oktober.

Dess flere som svarer – dess bedre blir kvaliteten på undersøkelsen og svarene vi kan få fra den.

Resultatrapport vil bli publisert fra Folkehelseinstituttet første kvartal 2020.

Ved spørsmål ta kontakt med fylkeskommunene på e-post: Fylkeshelseundersokelsen@vaf.no

eller på telefon 38074501 (hverdager mellom kl. 9-15).

Kontaktpersoner