Ung- data konferansen Ung i Agder 2019

Tema for konferansen blir presentasjon av hovedfunnene fra Ungdata- undersøkelsen i Agder

Se program og mer informasjon om påmelding her:

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/ung-i-agder-2019/

Kontaktpersoner