Riktigere antibiotokabruk for sykehjem i kommunene ( RASK)

Per Espen Akselsen, spesialist i infeksjonssykdommer og faglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
Per Espen Akselsen, spesialist i infeksjonssykdommer og faglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

Over hundre sykehjemsleger, sykepleiere og farmasøyter fra 28 av våre 30 kommuner var samlet på Scandic Sørlandet den 23.10. til den første av to samlinger med RASK (riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene).

Tall fra 2017 viser at Aust- og Vest-Agder ligger høyt på statistikk over sykehjemmene med mest bruk av antibiotika. Her har vi et stort forbedringspotensial.

Målet til Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, som kom i 2016, er å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.  RASK er et ledd i dette arbeid.

Det er store forskjeller i antibiotikabruk mellom sykehjem i Norge. I dag benyttes punktprevalensundersøkelser for å overvåke infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIS-PIAH).

Fylkesmannen vil minne alle kommuner i Aust- og Vest-Agder om at Prevalensundersøkelser i sykehjem skal gjennomføres i uke 45, med innleveringsfrist 4.desember. Alle er pålagt å delta, og vi håper at alle våre sykehjem vil etterkomme dette kravet i år.

Kontaktpersoner