Fag- og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus- og psykisk helse

Tema for årets fag- og erfaringskonferanse er "Sårbare overganger" og vi vil rette fokus mot utfordrende overganger i og mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg.

For ytterligere informasjon, påmelding og program se vår kurs og konferanse side:

https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2019/11/fag--og-erfaringskonferanse-2019/