Ledige verv i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Aust- og Vest- Agder

Ledig verv som leder av Kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand, oppnevningsperiode 01.01.2020 -31.12.2023.

Ledig verv som leder av Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk avdeling (DPS) i Vest-Agder, oppnevningsperiode 01.01.2020 -31.12.2023.

(2. gangs utlysning): Ledig verv som vara for leder i Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk avdeling (DPS) i Aust-Agder, oppnevningsperiode , fra så snart som mulig – oppnevningsperiode; fire år.

Kontrollkommisjonene skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domsstolsloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år og ha master i rettsvitenskap. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.  Lederen bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse- /sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis. Fylkesmannen legger til grunn de samme krav til vara for leder, som til leder.

 

Øvrige vilkår og betingelser for vervene finnes i følgende brosjyrer som lastes ned fra Helsedirektoratets nettside:

  • "Velkommen som medlem av kontrollkommisjon i det psykiske helsevern" IS1558
  • «Informasjonsskriv til medlemmer av kontrollkommisjon i det psykiske helsevern» IS-1559

 

Øvrige spørsmål om vervene kan rettes til Fylkesmannen i Agder ved seniorrådgiver Terje Imeland Tlf: 38 17 61 72/907 23 375 eller fung. avd.dir. Kristin Hagen Aarsland, tlf. 38176171.

 

Søknad med CV sendes: Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller til fmavpost@fylkesmannen.no

(Ved e-post, merk i emnefelt: 19/853– Kontrollkommisjonene i Agder)

 

Søknadsfrist: 12.11.2019

Kontaktpersoner