Høstmøte for helse- og omsorg gjennomført

høstmøte
høstmøte (Foto: Heidi Vige)

Fylkesmannen arrangerte høstmøte for ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester 10. og 11. oktober.

200 engasjerte personer deltok! Vi fikk høre om erfaringer fra tilsyn, utviklingsprosjekter og hendelser det siste året.

Eldres menneskerettigheter, forbedringskompetanse og Sørlandet sykehuset sin nye strategiplan var også blant flere tema som ble berørt.

Professor Ingvard Wilhelmsen avsluttet konferansen med budskap å ta med hjem: Vi er sjef i eget liv!

Fylkesmannen vil takke alle som både bidro og deltok, og ønske alle til lykke med forbedringsarbeid i egen organisasjon.

Alle presentasjonene fra høstmøtet finner du her: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2019/10/hostmote/