Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aalberg Tyldum, Lene Rådgiver Brukerservice 74 16 80 39
Aamodt, Mona Helene Rådgiver Dokumentforvaltning 75 54 78 33
Aas, Birte Avdelingsdirektør Intern administrasjon 35 58 61 23
Abrahamsen, Maria Camilla Opstad Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 69 24 71 19
Aga, Frøydis Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 27
Ahmed, Fathiya Said Førstekonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 09
Alionis, Laura Førstekonsulent Intern administrasjon 37 01 78 03
Alsvik, Arve Senioringeniør Brukerservice 37 01 75 87
Amundsen, Jon Andreas Rådgjevar Infrastruktur og drift 57 64 30 42
Andersen, Ruth Turid Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 75 60
Aronsen, Grete Førstekonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 16
Aspheim, Gøran Løvgren Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 35 58 62 65
Bakken, Jorun Rådgiver Dokumentforvaltning 22 00 35 27
Barstad, Frode Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 36
Baumann, Michael Avdelingsdirektør Dokumentforvaltning 75 54 78 32
Bergsaker, Bjørn Thomas Avdelingsdirektør Brukerservice 51 56 88 23
Bjørgum, Hege Arkivleder Dokumentforvaltning 62 55 10 49
Blix, Gerd Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 78 35
Borlaug, Eddie Førstekonsulent Digitalisering 57 64 30 45
Brandanger, Sigurd Seniorrådgiver Styring og utvikling 32 26 69 88
Brandt, Kjetil Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 32 26 67 35
Bratland, Francoise Avdelingsdirektør Tjenester og rådgivning 22 00 38 86
Brudal, Bjørn Seniorrådgiver Brukerservice 61 26 60 53
Bruheim, Randi Seniorrådgjevar Tjenester og rådgivning 57 64 30 21
Bruteig, Anne Siri Fardal Arkivleiar Dokumentforvaltning 57 64 30 25
Bruvold, Inger Arkivleder Dokumentforvaltning 77 64 21 21
Buøy, Tove Elisabeth Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 36
Chattree, Dilip Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 32
Christiansen, Unni Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 10
Cirotzki, Bodhild Therese Seniorrådgjevar Digitalisering 57 64 31 08
Cleve, Edle Langangen Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 45
Dahle, Siren Andersen Seniorkonsulent Brukerservice 38 17 61 23
Davidsen, Jeanette Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 79 94
Donner, Kristian Rådgiver Digitalisering
Drabløs, Ole-Gunnar Seniorrådgiver Styring og utvikling 22 00 38 85
Drivdal, Erik Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning 38 17 61 43
Eek, Kristin Jacobsen Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 35
Eigeland, Lindsey Jeanette Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 16
Eldhuset, Åse-Marit Skåren Rådgjevar Dokumentforvaltning 57 64 30 22
Emilsen, Svanhild Engen Rådgiver Tjenester og rådgivning 62 55 10 54
Engelsvold, Marit Helene Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 22
Engen, Irja Førstekonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 37
Erichsen, Finn Førstekonsulent Brukerservice 38 17 61 55
Erland, Annette Nylund Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 43
Espeland, Marit Lien Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 78 40
Fagerhus, Øyvind B. Seniorrådgiver Brukerservice 22 00 35 48
Fardal, Helene Rådgjevar Brukerservice 57 64 30 27
Fedje, Marc Andrè Lærling Brukerservice 57 64 31 19
Fjellstad, Pia Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 75 65
Flateby, Øydis Kristine Seniorrådgiver Digitalisering 57 64 30 59
Fosse, Kjersti Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning 37 01 78 06
Fossum, Elin Andresen Førstekonsulent Dokumentforvaltning 35 58 62 03
Fredheim, Anne Gro Seniorrådgjevar Digitalisering 57 64 30 03
Friis, Tore Sikkerhetsansvarlig Styring og utvikling 62 55 10 58
Gabrielsen, Svein Prosjektleder Dokumentforvaltning 22 00 35 39
Garvo, Johanne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 18
Gran, Helle Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 73
Grande, Marina Dias Seniorrådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 26
Grefsum, Johanne Sofie Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 70
Grotle, John Egil Førstekonsulent Brukerservice 37 01 78 97
Grøtan, Julie Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 78 36
Gudmestad, Stine Alise Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 44
Gunnarsson, Mikael Rådgiver Infrastruktur og drift 77 64 20 32
Gustavsen, Silje Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 51
Gustavsen, Thomas Fagkoordinator - Infrastruktur Infrastruktur og drift 62 55 10 45
Hammervik, Christina Førstekonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 18
Hanssen, Marit Myhre Fagkoordinator Digitalisering 73 19 91 16
Haukland, May-Britt Rådgiver Dokumentforvaltning 22 00 35 31
Hegre, Thea Konsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 66
Hegstad, Jan Arild Førstekonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 78
Helgar, Tone Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 32 26 66 36
Helgeland, Endre Kommunikasjonsrådgiver Styring og utvikling 37 01 78 05
Helvik, Solfrid Seniorrådgjevar Brukerservice 57 64 30 52
Herskedal, Terje Rådgivar Dokumentforvaltning 71 25 84 82
Hoekstra, Menno Seniorrådgiver IKT Brukerservice 61 26 60 16
Hoff, Benedicte Avdelingsdirektør Styring og utvikling 22 00 38 87
Hovda, Eldar Avdelingsdirektør Infrastruktur og drift 32 26 66 66
Hvalryg, Mona Elin Gjendem Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 85 83
Hyld, Christer Dokumentforvaltning 78 95 03 62
Høvik, Johnny Seniorrådgivar Digitalisering 57 64 30 48
Høyem, Lena Førstekonsulent Dokumentforvaltning 74 16 81 64
Igland, Magnus Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 37 01 78 54
Ims, Liv Arkivleder Dokumentforvaltning 51 56 88 02
Ispierto, Marta Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 75 19
Iversen, Anita Seniorkonsulent Brukerservice 69 24 70 41
Jakobsen, Grete Offerdal Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 26
Jakobsen, Vigdis Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 90 20
Janssen, Jan Arne Rådgivar Infrastruktur og drift 71 25 84 34
Jensen, Espen Børsum Seniorrådgiver Brukerservice 32 26 66 17
Jensen, Lene Førstekonsulent Intern administrasjon 35 58 61 07
Jensen, Per Erik Førstekonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 24
Johansen, Christian Alvarez Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 54
Johansen, Lill-Heidi Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 25
Johansen, Linda Førstekonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 49
Johansen, Monica E Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 33
Johansen, Trude Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 16
Johansen, Viola Marlen Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 29
Kaald, Astrid Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 37 38
Karlsen, Signe Elisabet Arkivleder Dokumentforvaltning 71 25 84 62
Kibbe, Erik Severin Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 23 28
Kise, Anke Regine Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 47
Kjellby, Tommy Midtun Fagkoordinator - ikt klient Infrastruktur og drift 55 57 20 72
Kjenstad, Nina Elise Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 16
Kjøstvedt, Julian Lærling dataelektroniker Brukerservice 57 64 30 37
Knædal, Elisabeth Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 20 29
Kongsvoll, Anne Elisabeth Eide Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 46
Kormanskiene, Laura Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 70 34
Korslund, Daniel Ikt-lærling Brukerservice 33 37 11 33
Kristensen, Arne-Kristian Lærling IKT Infrastruktur og drift 75 53 15 74
Kristensen, Arne-Kristian Lærling IKT Infrastruktur og drift 75 53 15 74
Kristiansen, Kirsti IT-seniorrådgiver Brukerservice 33 37 11 38
Kristiansen, Turid E. Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 42
Krøvel, Andreas Fagkoordinator Infrastruktur og drift 55 57 20 73
Kvernmo, Berit Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 15
Kyllo, Nina Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 71 25 84 46
Langedal, Trym-André Gaare Fagbrev Brukerservice 55 57 21 66
Larsen, Gitte Kalmo Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 34
Larsen, Terje IT-konsulent Brukerservice 22 00 35 07
Lazaridis, Sofia Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning 37 01 78 53
Lehtivuori, Camilla Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 93 19
Li, Jia Yan Førstekonsulent Infrastruktur og drift 51 56 88 19
Lian, Aleksander Lærling Brukerservice 73 19 92 30
Lilleberg, Bente Seniorrådgiver Brukerservice 69 24 70 40
Lillehov, Geir M Seniorrådgiver IKT Infrastruktur og drift 62 55 12 25
Lillevik, Freddy Rådgiver Infrastruktur og drift 77 64 20 13
Lindgren, Linda Anett Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 61
Lockert, Vegard Rasmussen Rådgiver Infrastruktur og drift 75 53 16 69
Lunde, Ellen Johanne Seniorrådgjevar Digitalisering 57 64 30 15
Lyngedal, Linda Halvorsen Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 37
Løland, Aud Helen Rådgivar Dokumentforvaltning 51 56 89 26
Magnes, Frank Halsten Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 91
Mathiesen, Hanne Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning 32 26 66 18
Meeren, Irene van der Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 55 57 23 29
Mellingen, Irene Tingvoll Rådgjevar Tjenester og rådgivning 55 57 20 40
Moen, Heidi Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 39
Moen, Monica Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 53 16 64
Murekatete, Van Francoise Praksiskandidat Dokumentforvaltning 55 57 21 83
Myrva, Erik Rådgiver Infrastruktur og drift 38 17 61 32
Myrvang, Håvard Seniorrådgiver Digitalisering 57 64 30 46
Møller, Håkon Rådgiver Brukerservice 62 55 12 26
Nerland, John-Inge Rådgiver Brukerservice 32 26 66 45
Nilsen, Grace Cecilie Arkivleder Dokumentforvaltning 32 26 69 33
Nilsen, Tor Hjalmar Seniorrådgiver Brukerservice 38 17 61 33
Nilsen, Øyvind Prosjektleder Infrastruktur og drift 75 53 15 69
Nitschke, Finn Førstekonsulent Brukerservice 35 58 61 43
Noem, Ellen Karin Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 21
Norheim, Bodhil Rådgiver Dokumentforvaltning 38 17 61 17
Nyberget, Morten Underdirektør Tjenester og rådgivning 62 55 10 53
Nydal, Janne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 55 57 20 62
Nøtesjø, Eskil Seniorrådgjevar Infrastruktur og drift 57 64 30 43
Odden, Lasse Rådgiver Infrastruktur og drift 62 55 12 39
Olsen, Eirin Berg Arkivleder Dokumentforvaltning 75 54 78 37
Olsen, Jon Reidar Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 13
Ottesen, Grete Rådgiver Dokumentforvaltning 77 64 21 24
Pedersen, Unn Arkivleder Dokumentforvaltning 33 37 11 13
Persson, Trond Prosjektleder IKT Brukerservice 73 19 91 11
Raastad, Linda Merete Rådgiver Brukerservice 78 95 03 08
Radulescu, Oana Cristina Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 85 06
Rambøl, Anne Lene Rådgiver Digitalisering 62 55 10 46
Rasmussen, Marie Norheim Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 75 66
Raunsgard, Heine Rådgiver Dokumentforvaltning 22 00 39 09
Ravneng, Wenche Rådgiver Dokumentforvaltning 51 56 88 24
Reisænen, Bodil Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 23
Richvoldsen, Vivi-Ann Arkivleder Dokumentforvaltning 35 58 61 44
Robstad, Anne Lill Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 20
Rogne, Elisabeth Lergrovik Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 84 75
Rosenberg, Reidun Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 20
Rundtom, Linda Førstekonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 23
Rygge, Vigdis Stenrud Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 71 23
Sagen, Jostein Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 13
Sakshaug, Anne Siri Holder Konsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 69
Salomonsen, Sonja Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 27
Schanche, Anna Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 61
Simmenes, Yngve Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 35
Siupienyte, Asta Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 70 52
Sivertsen, Elisabeth Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 39 22
Sivertsen, Tom Erik Seniorkonsulent Infrastruktur og drift 75 54 78 26
Skar, Roald Rårdgiver Brukerservice 74 16 82 23
Skjetne, Gry Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 92 92
Skjevik, Mari Fossum Førstekonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 25
Skoglund, Kristin Rådgiver Tjenester og rådgivning 77 64 21 23
Slinde, Tove Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 34
Solheim, Monica Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 84 97
Staf, Sten Kenneth Seksjonssjef IT Tjenester og rådgivning 22 00 35 46
Stephansen, Maryann Seniorrådgiver Dokumentforvaltning 69 24 75 20
Stubsjøen, Anne Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 20
Suhr, Frank IT-seniorrådgiver Infrastruktur og drift 33 37 11 09
Sund, Ove Arkivleiar Dokumentforvaltning 55 57 20 38
Sundvor, Elin Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 87 92
Svedal, John Petter Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 44
Svendsen, Marte Kaald Konsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 17
Syversen, Kirsten Sandbæk Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 62 55 10 48
Sæterbø, Tom Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 53
Tangstad, Eli Konsulent Dokumentforvaltning 51 56 87 17
Tellvik, Robert Jakob Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 29
Telnes, Margot Direktør FMFA Direktør 37 01 78 01
Terjesen, Eline Rådgiver Intern administrasjon 37 01 75 76
Thomassen, Grethe Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 51
Tistel, Jørgen Avdelingsdirektør Digitalisering 57 64 30 41
Tomczak, Sudha Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 62 55 10 50
Torgersen, Trude Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 64
Trælnes, Hans Kristian Rådgiver Infrastruktur og drift 69 24 75 15
Tuflåt, Anne Marit Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 22
Tverback, Stefania Teresa Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 79 92
Tømmerbakk, Elisabeth Iren Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 69 24 71 40
Ulriksen, Alexander Rådgiver Infrastruktur og drift 75 54 78 28
Vange, Ståle Pegorer Rådgjevar Digitalisering 55 57 20 70
Vannes, Hans Oddvar Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 40
Villmo, Aud Merete Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 28
Warvik, Per Kristian Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 55
Witzø, Bård Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 73 19 90 30
Wolden, Wenche Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 78 36
Wraa, Anne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 25
Ødegaard, Julie Nilsen Konsulent Dokumentforvaltning 32 26 67 06
Øye, Monica Frang Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 28
Årøy, Bjørn Tore Seniorrådgjevar Digitalisering 57 64 30 49