Oppgåver og ansvar

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) får oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det årlege tildelingsbrevet skildrar mål og prioriteringar for inneverande år.

Bruk lenka til høgre for å laste ned tildelingsbrevet vårt. 

Styringsportalen viser verksemds- og økonomiinstruksane til både fylkesmannsembeta og Fylkesmennenes fellesadministrasjon. Her kan du også finne årsrapportane våre, men sidan FMFA vart etablert så seint som 1. januar 2019, blir den første årsrapporten vår tilgjengeleg først våren 2020.