Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (fylkesmann Knut Storberget og assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen) denne uken:

UKE 31:

Fylkesmann

  • Onsdag 29. juli: Møte med landshøvding i Värmland Georg Andrén og møte med Tollvesenet på Magnormoen tollstasjon.
Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen.

Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)