Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


17.12.2018

Redusert kapasitet i perioden 22. desember til 7. januar

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland blir Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Det er mange system som skal slås sammen, og saksbehandlingssystemet på vergemål vil være ute av drift fra 21. desember 2018 kl. 1600, til 7. januar 2019. Vi ber dere i den forbindelse om å vente med å ta kontakt til 7. januar, dersom saken ikke haster


18.04.2018

Brukerundersøkelse verger

Brukerundersøkelse for verger 2018.


19.09.2017

Nyhet: Vergenes plikt å eventuelt melde adresseendring

Adresseendring ved opprettelse av vergemål og bytte av verge


04.09.2017

Kurs på nettet om vergemål

Det er lagt ut videokurs og link til elæringskurs om vergemål oppe til høyre under LENKER. Vi oppfordrer våre verger til å gjennomgå disse.


24.08.2017

Henvendelser til Fylkesmannen i vergemålssaker

Fylkesmannen i Hedmark ønsker svært gjerne å motta henvendelser til oss om vergemål elektronisk.

Det enkleste vil være om dere logger inn på Altinn og finner et skjema som heter «Melding til fylkesmannen – Vergemål».   

Skjemaet vil gi mulighet til å sende inn alle typer henvendelser som ikke passer inn i eksisterende skjemaer på Altinn.   Skjemaet består av en del hvor man registrerer hvem henvendelsen gjelder, og en del som kun er et stort fritekst hvor innsender kan skrive hva de vil.  I tillegg er det mulig å legge ved vedlegg. 

Se lenke til høyre, Melding til Fylkesmannen.

 


18.01.2017

Ressurssituasjonen fra januar 2017

På grunn av endring i ressurssituasjonen ved Kommunalavdelingen, vergemål, må det påregnes lengre saksbehandlingstid og mindre tilgjengelighet på telefon.


05.01.2017

Nyhet: Om elektronisk vergeregnskap

Nyhet: Verger med regnskapsplikt: Nå kan vergeregnskap sendes inn digitalt via Altinn.


04.01.2017

Telefontid vergemål

Vergemålsavdelingen har telefonvakt på tlf 62551002 fra kl.09.00 - 15.00. Ellers vil telefonen være stengt. Hvis ingen svarer, overføres du til sentralbordet der du kan legge igjen beskjed til oss. Fra 01.01.2017 vil vi på grunn av arbeidsmengde og ressurssituasjon ha begrenset tilgjengelighet og det må påregnes ventetid.


14.11.2016

Foiler og materiale fra kurs for verger 09.11.2016

Det ble avholdt  både grunnkurs og videregående kurs for faste og alminnelige verger den 09.11.2016.  Her finner du kursmaterialet/foilene.


14.11.2016

Alminnelige verger og skatt

Klikk "Les mer" under og du vil da finne en artikkel fra Skattedirektoratet om skatteplikt og alminnelige verger. Kort fortalt er det slik at der fylkesmannen dekker vergens godtgjøring, anses fylkesmannen som arbeidsgiver for alle de sakene der fylkesmannen betaler og skatteplikten inntrer ut over kr 6.000 totalt pr år. Der personen med verge imidlertid betaler vergen, anses motsetningsvis hver person med verge som arbeidsgiver, slik at skattefritaket er kr 6.000 pr oppdrag.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

E-post:
fmhepost@ fylkesmannen.no

Telefon: 62 55 10 02

Telefontid: Hver dag kl 09.00 - 14.30

Kontaktpersoner:

Bernhard A. Caspari, direktør

Bernhard A. Caspari, direktør

Hanne Kristin Bratlie

Hanne Kristin Bratlie

Maj C. Stenersen Lund

Maj C. Stenersen Lund

Nina Martinsen

Nina Martinsen

Lars Petter Murbræck

Lars Petter Murbræck

Julie Nilsen Brochmann

Julie Nilsen Brochmann

Marit Kolstad

Marit Kolstad

Ingebjørg Gaukerud

Ingebjørg Gaukerud

Berit Midthus

Berit Midthus

Berit Strand Larsen

Berit Strand Larsen

Maren Oftedal

Maren Oftedal

Yngve Haugrud

Yngve Haugrud

Rannveig Volla

Rannveig Volla