Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
mai 2019
07. mai - 29. nov 19 - 48 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kontroll av forvaltning innen landbruk Nordland
november 2019
20. nov 47 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Alstahaug kommune som forurensningsmyndighet på avløp Alstahaug
Dato Arrangement
mai 2019
07. mai - 29. nov Kontroll av forvaltning innen landbruk
november 2019
20. nov Tilsyn med Alstahaug kommune som forurensningsmyndighet på avløp