Kontakt oss

Velg et embete, og finn aktuell kontaktinformasjon

Agder Innlandet
Møre og Romsdal Nordland
Oslo og Viken Rogaland
Troms og Finnmark Trøndelag
Vestfold og Telemark Vestland

Send ikke sensitive opplysninger i e-post. Melding til Fylkesmannen er en sikker løsning, det vil si at du også kan bruke skjemaet til å sende inn sensitive opplysninger. Du kan bruke skjemaet når du skal sende en første melding til oss, eller når du skal ettersende dokument eller annen informasjon til en sak vi har til behandling. Ha gjerne saksnummeret klart (det finner du i brevet fra oss) om du alt har en sak hos Fylkesmannen. Fordi kontaktskjemaet er en sikker løsning, må du logge inn via ID-porten. Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn: MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil.

Felles administrasjon

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) leverer administrative tjenester til alle de ti fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter FMFA også digitale tjenester til publikum. Hovedkontoret er i Arendal, mens de fleste medarbeiderne våre har kontor samlokalisert med fylkesmannsembetene. 

Fylkesmannen i Agder

Tlf: 37 01 75 00

fmavpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Innlandet

Tlf: 61 26 60 00

fminpost@fylkesmannen.no 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Tlf: 71 25 84 00

fmmrpost@fylkesmannen.no 

 

Fylkesmannen i Nordland

Tlf: 75 53 15 00

fmnopost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Tlf: 69 24 70 00

fmovpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Rogaland

Tlf: 51 56 87 00

fmropost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Tlf: 78 95 03 00

fmtfpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Trøndelag

Tlf: 74 16 80 00

fmtlpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Tlf: 33 37 10 00

fmvtpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Vestland

Tlf: 57 64 30 00

fmvlpost@fylkesmannen.no