• Kva det inneber å vere verje og verja sitt handlingsrom
  • Høyringsplikt overfor den som har verje
  • Handlingar som krev samtykke frå Fylkesmannen
  • Rekneskap
  • Tilsyn