Frist Uke Høring
februar 2020
01. feb 5 Høring av forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde
14. feb 7 Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Grønøra - Orkland kommune
mars 2020
01. mar 9 Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
01. mar 9 Høring - forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat
13. mar 11 Høring - Forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde
20. mar 12 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Bjørka massedeponi - Trondheim kommune
20. mar 12 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Øvre Forset deponi - Trondheim kommune
Frist Høring
februar 2020
01. feb Høring av forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde
14. feb Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Grønøra - Orkland kommune
mars 2020
01. mar Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
01. mar Høring - forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat
13. mar Høring - Forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde
20. mar Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Bjørka massedeponi - Trondheim kommune
20. mar Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Øvre Forset deponi - Trondheim kommune