Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2019
12. nov 46 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag for jordmødre og helsesykepleier Scandic Hell Stjørdal
13. nov 46 Fylkesmannen i Trøndelag Smittevernkonferanse 2019 Scandic Hell, Stjørdal
19. nov 47 Fylkesmannen i Trøndelag, Bufetat og helseforetaket Midt Norge Psykisk helse hos barn i barneverninstitusjoner - Samordning og samhandling Scandic Lerkendal i Trondheim
20. nov - 21. nov 47 Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019 Bårdshaug Herregård
20. nov - 21. nov 47 Norsk Vann Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg Stjørdal, Quality Airport Hotel Værnes
20. nov 47 Fylkesmannen i Trøndelag og Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) Invitasjon til kurs i muntlig vurdering TROVO – Trondheimsporten (Holtermanns veg 70)
21. nov 47 Fylkesmannen i Trøndelag og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Konferanse om bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming Scandic Hell, Stjørdal
23. nov 47 Fylkesmannen i Trøndelag Statsborgerseremoni 2019 -Trondheim Øysteinssalen i Erkebispegården, Trondheim
27. nov 48 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag om tjenesten opplysning, råd og veiledning Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, Stjørdal
27. nov 48 Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS (Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Fra plan til praksis- systematikk i voldsarbeidet i kommunene Statens Hus Trondheim, auditoriet
desember 2019
03. des - 04. des 49 Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Fylkeskommunen, Velferdsnettverket av regionale statsetater og Kompetansesenterforum Midt-Norge. «Barn først» for bedre oppvekst i Trøndelag! Scandic Hell
03. des - 04. des 49 Fylkesmannen, Overhalla kommune og Senter for omsorgsforksning, Midt Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten Statens hus Steinkjer
05. des 49 Fylkesmannen i Trøndelag Sluttkonferanse for ROP-tilsynet Rica Hell hotell, Stjørdal
10. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Orkdal Bårdshaug Herregård, Orkdal
10. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
11. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst og velferdsavdelingen Dagssamling - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV - kontoret 2020 Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, Stjørdal
11. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Trondheim. Prinsensgate 1. Møterom Malvik
12. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Steinkjer Quality Grand, Steinkjer
januar 2020
03. jan 1 Fylkesmannen i Trøndelag Fellessensur for videregående skole Quality hotel Augustin, Trondheim
08. jan 2 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
12. nov Fagdag for jordmødre og helsesykepleier
13. nov Smittevernkonferanse 2019
19. nov Psykisk helse hos barn i barneverninstitusjoner - Samordning og samhandling
20. nov - 21. nov To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019
20. nov - 21. nov Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg
20. nov Invitasjon til kurs i muntlig vurdering
21. nov Konferanse om bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming
23. nov Statsborgerseremoni 2019 -Trondheim
27. nov Fagdag om tjenesten opplysning, råd og veiledning
27. nov Fra plan til praksis- systematikk i voldsarbeidet i kommunene
03. des - 04. des «Barn først» for bedre oppvekst i Trøndelag!
03. des - 04. des Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten
05. des Sluttkonferanse for ROP-tilsynet
10. des Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Orkdal
10. des Informasjonsmøte fremtidsfullmakt
11. des Dagssamling - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV - kontoret 2020
11. des Informasjonsmøte fremtidsfullmakt
12. des Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Steinkjer
03. jan Fellessensur for videregående skole
08. jan Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt